Jubler over 39 millioner i støtte til biogass

Styreleder Rolf Kåre Jensen, daglig leder Harald W. Østbø og forretningsutvikler Anneli Hunstad kunne slippe jubelen løs da nyheten om Enova-støtte på hele 39 millioner til Rå Biopark ble kjent.

– Dette er stort. Nå er vi et langt steg nærmere å realisere det største samarbeidsprosjektet i avfallsbransjen i nord.

Det sier en jublende glad Harald W. Østbø i Rå Biopark, etter at han har mottatt nyheten om at Enova har innvilget støtte på hele 39 millioner kroner til bygging av verdens nordligste industrielle biogassanlegg i Skibotn.

 

En fantastisk nyhet

– Dette er ikke bare en seier for prosjektet, men også for samarbeidet som hele 41 kommuner står bak. En slik anerkjennelse fra Enova gir masse energi til å fortsette arbeidet.

– I løpet av neste år vil de seks eierselskapene ta en endelig investeringsbeslutning. Nå ser det virkelig lyst ut for at vi skal kunne levere biogass ut i markedet i 2025, sier Østbø.

Han får full støtte fra Eirik Johansen, administrerende direktør i HRS, som er en av de seks eierne i Rå Biopark.

– Med disse millionene sier staten at de har stor tro på prosjektet, det er vi selvfølgelig veldig glad for. Dette prosjektet vil skape verdier for både kommunene og innbyggerne, sier Johansen.

Ny næring

Hele Rå Biopark er kostnadsberegnet til rundt 300 millioner kroner. Tidligere i år ga Enova støtte til etablering av tre fyllestasjoner for biogass i Bjerkvik, Tromsø og Alta, og til kjøp av 16 biler med et samlet beløp på nærmere 18 millioner. Totalt har det statlige selskapet eid av Klima- og miljødepartementet bidratt med 57 millioner til utslippsfri transport i nord.

– Vi ønsker å bygge opp en helt ny næring i nord ved å omgjøre matavfall fra husholdninger og næringsliv i 41 kommuner til flytende biogass. Vi har hatt en god prosess med Enova, som har utfordret oss på sentrale områder og dermed bidratt til å forbedre prosjektet, sier Østbø.

I tillegg til biogass, som er et CO2-nøytralt drivstoff, vil den nye parken i Skibotn produsere både CO2 til næringsmiddelindustrien og biokull, som har den unike egenskapen at den binder CO2 og dermed bidrar til store reduksjoner i klimautslipp.

Enova går inn med 39 millioner i støtte til den nye biogassfabrikken som skal bygges på dette området i Skibotn. Hele Rå Biopark har en kostnadsramme på 300 millioner kroner.

Sirkulærøkonomi

Det startet som en vill idé om å få til noe i Nord-Norge.

– Hver for seg blir man liten, men sammen har vi vist at det er mulig å få til noe stort. Det er jo egentlig helt fantastisk at matavfallet fra innbyggerne i 41 kommuner fra Lofoten til Vest-Finnmark, deriblant HRS sine 8 eierkommuner, i framtiden vil bidra til en miljøvennlig transport i landsdelen ved at diesel byttes ut med biogass, sier Eirik Johansen.

Når Rå Biopark er i full drift vil den årlige produksjonen tilsvare 5 millioner liter diesel.

– Mulighetsrommet er stort. Det er ikke utenkelig at all transport av avfall i kommunene som skal levere matavfall til Rå Biopark vil bruke biogass som drivstoff. Det er sirkulærøkonomi i praksis, sier Østbø.

 

Stor anerkjennelse

– Støtten fra Enova er en bekreftelse på at prosjektet er faglig godt fundamentert og at det kan realiseres. Når Enova bidrar med hele 39 millioner til produksjon og 18 millioner til fyllestasjoner og biler, så handler det ikke bare om penger, men også en skikkelig annerkjennelse til et innovativt og nyskapende samarbeidsprosjekt i nord, sier styreleder i Rå Biopark, Rolf Kåre Jensen.

– Nå er finansieringen på plass. Det avfallsselskapene har fått til gir grunnlag for både applaus og et glass vin, sier styrelederen.

Han trekker også fram den nylig inngåtte intensjonsavtalen mellom Rå Biopark og rederiet Seaworks i Harstad om levering av flytende biogass til selskapet nye fartøy.

– Vi ser en økende interesse fra transportnæringer både på land og hav om å inngå avtaler om kjøp av biogass. Det viser at det er ikke bare er eierne og Enova som har tro på dette prosjektet, men også store deler av transportbransjen.

 

Eierne i Rå Biopark:

Hålogaland Ressursselskap IKS    33,40 %
Remiks Miljøpark AS                       33,40 %
Reno Vest IKS                                   14,20 %
Avfallsservice AS                              12,00 %
Lofoten Avfallsselskap IKS              5,00 %
Finnmark Ressursselskap                2,00 %

Eierne har gått inn med 6 millioner kroner i selskapet og skal etter planen tilføre nye 10 millioner neste år.

 

Eierne i Rå Biopark
Sist oppdatert: 29. november 2022