Hytte- og fritidsrenovasjon i Harstad og Tjeldsund kommune

Fra 1.januar 2021 vil hytte- og fritidsbebyggelsen i Harstad kommune ha på plass et ordning om levering av avfall.

Det finnes to alternativer, fellesløsning eller egne renovasjonsdunker. Priser på tjenesten finner du ved å klikke på denne linken. Den fører deg rett inn til Harstad kommunes prisregulativ.

Ny renovasjonsforskrift er godkjent av våre eierkommuner. Her kan du lese den nye renovasjonsforskriften.

Molok er valgt som hovedløsning

Den valgte hovedløsningen er nedgravde fellespunkt nært områder med hytte- og fritidsboliger. Det legges opp til lik sortering som hjemme med fem typer avfall; matavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

Det er flere fordeler med en felles nedgravd løsning. Den er plassbesparende og gir et ryddigere uteområder. Det blir også mindre søl og lukt rundt en nedgravd løsning, som igjen ikke tiltrekker seg skadedyr. De nedgravde løsningene er også mer støyisolerte enn vanlige dunker, som er særlig viktig når man skal kaste glass- og metallemballasje.

Her blir det nedgravd løsning

I samråd med Harstad kommune, har HRS sett ut flere områder for plasseringen av de nedgravde fellespunktene.

Å få på plass en nedgravd løsning krever en del jobb, før vi kan sette spaden i jorda. Derfor vil vi fra årsskiftet og fram til de nedgravde løsningene er på plass, sette ut midlertidige løsninger hvor hytte- og fritidsbeboere vil kunne starte opp med ny sortering allerede fra januar 2020.

På disse stedene vil det bli satt ut midlertidige/faste returpunkt for hytte- og fritidsrenovasjon:

 • Bjørnhaugen
 • Kommelhågen
 • Gressholmen
 • Steinsåsen/Sørlia
 • Høgda i Kasfjord (parkeringsplass kirkegård)
 • Gausvik ved barnehagen

 • Trøssen (Tjeldsund kommune)
 • Sandstrand (Tjeldsund kommune)
 • Saltvannet (Tjeldsund kommune)
 • Vegeniusbekken (Tjeldsund kommune)

Utover første kvartal vil det komme flere punkter for felles nedgravd løsning for hytte- og fritidsrenovasjon. Oversikt over nye punker, blir publisert på hrs.no.

I tillegg skal det komplimenteres med full kildesortering på Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy. Også her blir det etablert nye nedgravde løsninger.

Her finner du bioposer i Tjeldsund kommune

På disse utvalgte stedene kan du finne bioposer til bruk på hytterenovasjon

 • Matkroken Grovfjord
 • Best Tovik
 • YX Sørvik
 • Coop Ekstra Evenskjer
 • Bunnpris Ramsund

Slik sorterer du

Er du usikker på hvordan du skal sortere?

På denne linken kan du laste ned vår sorteringsguide på norsk.
And here you can download our recycling guide in english.

Vi minner om:

 • Matavfall kastes i knytte bioposer
 • Emballasje av glass og metall/hermetikk kastes rett i dunk uten plastpose
 • Papir og drikkekartong kastes rett i dunk uten plastpose. (Bølgepapp leveres gratis til oss)
 • Plastemballasje kastes i knytte plastposer
 • Restavfall kastes i knytte plastposer

 

Sist oppdatert: 26. mars 2021