Hytte- og fritidsrenovasjon i Ballangen

Vi er nå i full gang med å fase ut ordningen med gul sekk for de som betaler for hytte- og fritidsrenovasjon i gamle Ballangen kommune.
I stedet for den gule sekken, vil den nye ordningen være en nedgravde løsninger med fokus på kildesortering.

Vi jobber med å komme med en løsning for hytte- og fritidsrenovasjon i resten av nye Narvik kommune. Når vi er ferdige med gamle Ballangen kommune, vil vi jobbe med løsning for gamle Tysfjord kommune og deretter resten av Narvik kommune. Vi vil komme med fullstendig oversikt og plan for gjennomføring når vi har dette klart.

Midlertidig løsning

Vi jobber med å få  godkjent byggesøknader for å få på plass de nedgravde løsningen. Vi har først prioritert Kjeldebotn og Melkedalen. Inntil godkjenningene er i orden, vil vi ha midlertidige punkt for hytte- og fritidsrenovasjon. Disse vil bestå av en kombinasjon av containere og avfallsdunker.

I den midlertidige løsningen vil man sortere ut matavfall, papir, glass- og metallemballasje og restavfall. Inntil videre må plastemballasjen komprimeres og tas med hjem for sortering hjemme. Når den nedgravde løsningen er på plass, vil man også få sortert ut plastemballasjen på sitt punkt for hytte- og fritidsrenovasjon.

Hva med gule sekker?

I en overgangsperiode blir de gamle burene stående. Vi oppfordrer til kildesortering, men de som har gule sekker igjen kan bruke disse til for eksempel restavfall og kaste disse i burene. Det blir imidlertid ikke mulighet å plassere gule sekker langs veien/tidligere oppsamlingsplasser uten bur.

Poser til matavfall kan hentes Coop Extra i Ballangen

Her er de midlertidige punktene

  • Råna (ved krysset)
  • Kjeldebotn (ved småbåthavna)
  • Melkedalen (ved vannbehandlingsanlegget)
  • Forså (ved krysset)
  • Håkonset (ved utkjørsel)
  • Ballangen sentrum (ved gamle teknisk)

Slik sorterer du med ny ordning

Matavfall – blir kompostert til jord: 
Ettersom matavfallet ditt blir til blomsterjord, er det viktig at det ikke blandes inn ting som ikke kan råtne og bli til jord. Det vil si matavfall, nøtter, teposer og kaffefilter kan også kastes sammen med matavfall.

Eksempler på ting som ikke skal kastes i matavfall er plast, glass eller metall. Selv om hunde-/kattebæsj råtner, skal ikke dette kastes sammen med matavfall av hygieniske årsaker. Derfor kastes all ekskrementer sammen med restavfall.

Les mer om matavfall her: Matavfall

Papir – blir gjenvunnet til nye produkter

I papir kaster du papir som aviser, reklame, magasiner, ukeblader og liknende. I tillegg kan du kaste kartongemballasje, altså emballasje lik den på grandiosa-esker, taco-esker og liknende. I tillegg kan du kaste alle drikkekartongene dine sammen med papir. Husk å skrive på navn og nummer for å være med Returkartonglotteriet og en sjanse for å vinne 10.000 eller 100.000 kroner. Det er trekning hvert kvartal og vi har hatt flere vinnere fra vår region.

Bølgepapp (papp-esker med to lag papp og bølgete mellomlag) kan ikke kastes sammen med papir. Bakgrunnen for dette er at bølgepapp krever en litt annen gjenvinningsprosess. Lever derfor bølgepapp gratis til kundetorget.

Les mer om papir her: Papir og drikkekartong

Glass- og metallemballasje – blir til nye produkter

En tommelfingerregel for hva som skal sorteres som glass- og metallemballasje, er emballasje laget av glass eller metall som det har vært mat i når du kjøpte det. Eksempler på dette er for eksempel syltetøyglass, tacoglass og hermetikk. I tillegg ønsker vi alt av aluminiumsfolie, og -former. Husk å skylle av rester fra emballasjen. Svært tilgriset emballasje skaper mer trøbbel enn glede for gjenvinningen. Derfor er det bedre å kaste dette i restavfall.

Eksempler på ting som ikke skal sorteres som glass- og metallemballasje er blant annet, krystallglass, drikkeglass, porselen, keramikk, stekepanner, kasseroller, bremseskiver, skruer eller andre større gjenstander. Alt som ikke er emballasje laget av glass og metall som har inneholdt mat, leverer du til oss på kundetorget.

Les mer om glass- og metallemballasje her:

Restavfall – blir ting energigjenvinning

Vi ønsker å gjenvinne mest mulig av avfallet, likevel er det noe avfall som ikke kan gjenvinnes av forskjellige årsaker, for eksempel hygiene. Dette avfallet sendes til forbrenning til Kiruna og Kjøpsvik (fra 2021), hvor energien fra forbrenningen utnyttes til oppvarming av vannbåren varme og produksjon av betong.

Vi oppfordrer alle til å sortere ut de tingene som kan gjenvinnes, slik at minst mulig går til forbrenning. På den måten kan vi gjenvinne det vi har igjen og igjen før vi må hente ut nye ressurser fra jorda. Har du spørsmål om sortering og gjenvinning, ta gjerne kontakt med oss.

Sist oppdatert: 27. mai 2021