HRS skal levere flere hundre tusen tonn avfall til Norcem i Kjøpsvik

Eirik Johansen adm.dir i HRS og salgssjef André Christensen er svært fornøyd med å ha signert avtale med Norcem.

Norcem og Hålogaland Ressursselskap har signert avtale for levering av avfall fra HRS til Norcem.
– Dette er en svært viktig avtale vi nå har skrevet under på. Både for miljøet og for samfunnet, forteller Eirik Johansen, adm.dir. i Hålogaland Ressursselskap (HRS).

Det grønne skiftet står på trappene, og avtalen som Norcem og HRS nå har signert er ikke bare bra for miljøet – men også for samfunnet.

En viktig avtale

Avtalen innebærer at HRS skal sende foredlet restavfall til Norcems fabrikk i Kjøpsvik. Her blir dette benyttet som brensel i sementproduksjonen.

-For Norcem og eierne våre, HeidelbergCement, er det gledelig at vi kan sikre en løsning med kortreist brensel fra lokalt resursselskap som samtidig ivaretar lokal sluttbehandling av det foredlede avfallet. Denne avtalen gir leveranser av brensel i tillegg til de allerede innarbeidede leverandører, sier fabrikksjef i Norcem Kjøpsvik, Trond Kaasa.

Avtalen er en langsiktig avtale, som i første omgang gjelder fra signering til 2030. Avtalen dekker først en treårig oppstartsfase, før den deretter ha en syvårsperiode med jevnlige leveringer til Norcem fra HRS.

Minsker CO2-utslippet

Dagens primærbrensel for sementproduksjon er kull, som gir et stort karbonavtrykk på miljøet. Det har vært viktig for Norcem å finne alternativt brensel for å få ned karbonavtrykket. Dette har de jobbet med i mange år. Gjennom avtalen med HRS vil de, gjennom en periode på fem år, ha byttet ut 60% av brenselet med avfall fra HRS. Det betyr et lavere karbonavtrykk.

– Den høye temperaturen i ovnen sikrer at alt det brennbare materialet blir fullstendig destruert. Samtidig vil eventuelle askerester inngå og bli bundet i det ferdige produktet, sier Kaasa

Økt bruk av alternativt brensel reduserer direkte bruken av fossilt brensel. Det er sirkulær økonomi i praksis.

Modernisering av hovedanlegget

HRS har tidligere sendt alt brennbart restavfall til forbrenning med energigjenvinning i Kiruna. De vil fortsatt sende brennbart restavfall fra husholdningene til Kiruna, mens avfallet til Norcem er restavfall fra næringslivet. Endringene har ført til at HRS har gjort investeringer på anlegget til flere titalls millioner.

-Avfallsbransjen er midt i en kraftig endring. Selv om vi sender mer og mer avfall til materialgjenvinning. Likevel er det noe avfall som pr i dag ikke kan gjenvinnes. Restavfallet må derfor sendes til forbrenning. Og da er det gledelig at vi kan sende en større andel av dette til regional ressursutnyttelse. På den måten kan vi sammen videreutvikle det industrielle samarbeidet og bidra til et konkurransedyktig næringsliv i nord, forteller Johansen

Planen er at det nye produksjonsutstyret skal monteres i mai, og første testleveranse med avfall går fra Narvik til Kjøpsvik før sommeren.

Sist oppdatert: 25. mars 2021