Asbest/eternitt

Hva er asbest?

Asbest finnes i blant annet harde bygg- og fasadeplater (eternitt), isolasjonsmateriale for rør og kjeler, samt i vannrør, og kan også være bestanddeler i fliser, flisskum, avrettingsmasse etc. Asbeststøv kan være kreftfremkallende og er forbudt å benytte i Norge fra 1980. Asbest og asbestholdig materiale, inkludert eternitt, er farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11.

Før du leverer asbest/eternitt

  • All materiale som inneholder asbest, skal pakkes inn i dobbelt lag med sterkt byggeplast. Merk at plasten skal dekke alt avfallet som inneholder asbest, ikke bare deler.
  • Har du store mengder asbest, skal dette pakkes inn i plast (som over) og legges flatt på en palle. Når du kommer til anlegget, melder du til kundeveileder at du har asbest. Så vil vi hjelpe til med hjullaster å laste av pallen.
  • Det er kun asbestavfall som skal pakkes inn i plast. Har du annet avfall, skal dette selvsagt holdes separat.

Asbeststøv kan være svært kreftfremkallende. Vi tar derfor ikke i mot asbestavfall som ikke er forsvarlig pakket.

Sist oppdatert: 25. september 2020