HRS Husholdning søker ny Daglig leder

Har du lyst til å jobbe i et av regionens mest spennende selskap og ta aktiv del i et viktig samfunnsoppdrag? Vi søker en målbevisst daglig leder som skal bidra til å løfte og videreutvikle selskapet inn i det grønne skiftet med stadig bedre miljøløsninger. Med lederansvar i HRS vil du få praktisere sirkulærøkonomi og bærekraftig verdiskapning.


OM STILLINGEN

Som daglig leder for husholdningsrenovasjon vil du ha et helhetlig ansvar for samhandling og optimalisering av måten vi utfører avfallsinnsamling og hvordan avfallsressursene forvaltes videre.

I tett samarbeid med øvrig konsernledelse, fag- og driftsansvarlige og driftspersonell skal daglig leder bidra til at avfallstjenestene moderniseres og digitaliseres med hensikt om effektivisering,  måloppnåelse for økt andel materialgjenvinning og forbedret kundetilfredshet.

Kontorsted er ved Djupvik Miljøpark Narvik. Det må påberegnes noe reiseaktivitet og tilstedeværelse mellom selskapets lokasjoner. Stillingen inngår i HRS-konsernets ledergruppe.


ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Daglig ledelse av selskapets virksomhet
 • Økonomi-, budsjett- og resultatansvar. Personalansvar
 • Daglig ledelse av selskapets tjenesteproduksjon og utførsel
 • Være bindeledd mellom konsernledelse og operative driftsansvarlige mellomledere.
 • Videreutvikle og tilrettelegge for mer optimal utnyttelse og prioriteringer
 • Påse at selskapets rutiner og prosesser blir etterlevd. Kontroll og kvalitetssikring
 • Kommunisere og rapportere fremdrift og måloppnåelse
 • Avfallsfaglig støtte, dialog, samarbeid og formidling overfor eierkommuner og innbyggere


KVALIFIKASJONSKRAV OG EGENSKAPER

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Relevant yrkeserfaring og driftskompetanse
 • Ledererfaring
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Kjennskap til avfallsbransjen eller annen industriell virksomhet
 • Kjennskap til regelverk innenfor offentlig forvaltning og tjenesteutførsel
 • Erfaring fra konsernorganisering, omstillingsprosesser og organisasjonsutvikling er ønskelig

Vi vil vektlegge søkere med følgende personlige egenskaper og egnethet:

 • Mål- og resultatbevisst
 • Service-, utviklings- og løsningsorientert
 • Samfunnsengasjert i miljø og bærekraft
 • Trygg, samarbeidsvillig og samlende lederstil
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • God skriftlig/muntlig fremstillings- og kommunikasjonsevne
 • Som kjenner seg igjen i våre verdier: frempå / begeistrende / stolt / pålitelig

VI KAN TILBY

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Spennende jobb i et solid konsern og i en bransje som er i sterk vekst og utvikling


SPØRSMÅL OM STILLINGEN KAN RETTES TIL

Adm.dir HRS IKS / styreleder HRS Husholdning AS

Eirik Johansen
Telefon: 952 65 201
E-post: eirik.johansen@hrs.no

Administrasjonssjef
Andreas Stellander
Telefon: 416 24 530
E-post: andreas.stellander@hrs.no

 

SØKNAD

Søknad merket «Daglig leder», inkludert CV og kopi av attester/vitnemål, sendes elektronisk til post@hrs.no

Søkere som blir kalt inn til intervju vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no).


Søknadsfrist: 30. januar 2022

Sist oppdatert: 11. januar 2022