Ansvar og arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgavene vil være drift av kundemottaket ved Djupvik miljøpark, herunder kundeveiledning, mottakskontroll og håndtering av grovavfall, farlig avfall mv. for videre behandling.

Stillingen(e) vil kunne inngå i en rulleringsordning for drift av miljøstasjoner bestemte ukedager.

HRS er i prosjektfase med bygging av et helt nytt og moderne kundemottak på Djupvik, med forventet ferdigstillelse medio 2025.

De viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Hjelpe og veilede kunder med riktig sortering og god sorteringskvalitet
 • Besvare spørsmål, forklare/informere/rettlede, oppsøke og bistå kundene ved behov
 • Sørge for trygg og smidig trafikkflyt og riktig kvalitets- og mengdekontroll
 • Håndtere terminal for registrering av miljøstasjonskort og betalingsterminal
 • Mottak, deklarering og håndtering av farlig avfall (blir gitt særskilt kurs/opplæring)
 • Oppfølging av HMS-, kvalitets- og miljøprosedyrer, avvikshåndtering
 • Rydding, vedlikehold og tilstøtende oppgaver innenfor arbeidsområdet

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Erfaring med kundebehandling vil være en fordel
 • Maskinførerbevis er ikke et krav, men ønskelig

Vi vil vektlegge søkere med følgende personlige egenskaper:

 • God serviceinnstilling
 • Liker å snakke med folk og bidra til å finne gode løsninger
 • Trives med mye aktivitet og klarer å ta raske løsningsorienterte avgjørelser

Spørsmål om stillingen kan rettes til

Driftsleder Hans Kristian Dølvik Olsen
Telefon: 461 15 159
E-post: hans.olsen@hrs.no

Søknad

Søknad merket «Kundeveileder Narvik», inkludert CV, kopi av vitnemål/attester og dokumentasjon av sertifikater, sendes elektronisk til rekruttering@hrs.no

Søknadsfrist: 4. august