Har du mye jern og metaller?

Fra 31.mai til og med 6.juni har vi i samarbeid med Harstad kommune ryddeaksjon for jern, metaller og EE-avfall i Harstad kommune.

I samarbeid med Harstad kommune, gjennomfører HRS Metallco en ny aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot.

Fra og med mandag 31.mai til og med søndag 6. juni, kan du levere gammelt EE-avfall og jernskrap på disse oppsamlingsplassene.

  • Grytøya: Det gamle fergeleier på Alvestad
  • Kasfjord: Den gamle fotballbanen ved skolen
  • Aun: Parkeringsplassen ved grendehuset
  • Ervik: Parkeringsplassen ved innkjørselen til skolen
  • Åsegarden: Parkeringsplassen ved den gamle kantina til forsvaret
  • Kilbotn: Den gamle butikken (Amcar Harstad)
  • Sørvik: Barnehagetomta
  • Gausvik: Parkeringsplassen ved barnehagen (returpunktet)
  • Sandtorg: Fotballbanen (grusbanen)

Innbyggere mellom Breivika i sør og Trondenes i nord, kan levere direkte til HRS Metallco på Stangnes.

Dette kan du levere

Jernskrap og metaller: Armeringsjern, stålplater, takrenner, maskiner, sykler, sparker, redskap, bilvrak og annet hvor hovedbestanddelen er av jern og metall.

EE-avfall: komfyrer, frysebokser (som er tømt for mat), vaskemaskiner, verktøy, elektromotorer, ovner. Det meste innen elektrisk og elektronisk avfall.
Merk: Det kan ikke leveres TV- og dataskjermer, lyspærer eller andre knuselige ting.

Har du bilvrak eller mer enn 1.000 kg jern- og metallskrap, kan du ta direkte kontakt med HRS Metallco for muligheten å få hentet dette direkte på eiendommen.

Sist oppdatert: 31. mai 2021