Endringer vedrørende HRS-kortet

Vi har gjort noen erfaringer med HRS-kortet gjennom første driftsår, og vil fra 1. januar 2019 innføre noen driftsendringer.

På denne linken kan du laste åpne og laste ned brosjyre i forbindelse med endringene. 

Husk HRS-kortet

For å levere grovavfall må du ha med deg HRS-kortet. Det har fram til nå vært mulig å oppgi navn/adresse og fått registrert dette på kort. Denne registreringen vil ikke lengre være mulig i 2019. Har du glemt HRS-kortet ditt, må du betale for leveringen. Det koster kroner 350 pr kubikk.  Ved årsskifte fylles ny kvote på kortet.

Husk at HRS-kortet følger eiendommen. Ved flytting skal derfor HRS-kortet ligge igjen til ny eier.

Næringskunder kan ikke levere avfall med HRS-kortet.

Mistet eller ødelagt kort?

Har du mistet eller ødelagt kortet og må ha nytt, kan du kontakte oss og få tilsendt et nytt kort. Dette koster 250 kr.

Begrensning av profilerte næringskjøretøy

I vår ordinær åpningstid (07.30 – 15.30) vil det ikke være mulig å levere avfall på privat kundetorg med profilert næringskjøretøy og profilerte arbeidsklær. Profilerte næringskjøretøy kan benyttes i privat ærend på dager vi har langåpent (etter klokken 15.30). Dette gjelder våre miljøparker i Narvik og Harstad, hvor vi har eget næringstorg.

Begrensning av kjøretøy på kundetorget

For kjøretøy er det en begrensning på kjøretøy over 3.500 kg. Lastebiler og traktorer kan ikke levere på husholdningstorget. Dette gjelder våre miljøparker i Narvik og Harstad, hvor vi har eget næringstorg.

Hva er grovavfall?

Grovavfall er større gjenstander, som møbler, sykler, spisebord, senger, trevirke og liknende.
Husk at for private er vederlagsfritt å levere farlig avfall (inntil 1.000 kg), bølgepapp og EE-avfall (telefoner, el-verktøy, batterier, komfyrer og liknende).
Usikker på sortering? Klikk deg inn på www.sortere.no, og skriv i søkefeltet det du lurer på, feks lampe så får du opp hvor det skal sorteres. Husk å velge din kommune/by der du får spørsmål om dette.

Hvordan beregne kubikk

En kubikk er en meter i bredde, en meter i lengde og en meter i høyde. Vi anbefaler å prøve å flatpakke større møbler, som bokhyller og liknende, dersom dette er mulig. Dette gjør det enklere både for kunde og kundeveileder å bli enige om størrelse på mengden avfall.

Når du kommer til miljøstasjonen/miljøparken er det alltid kunden sammen med kundeveileder som skal bli enige om mengden. Vi har også laget maler for hvor mye en kubikk er, slik at det er enklere å måle.

 Slik går du fram ved levering av avfallet

 1. Ta med HRS-kortet når du skal levere avfallet på miljøparken. Har du ikke med HRS-kort, må du betale for leveringen.
 2. Sorter avfallet hjemme i bilen/på hengeren. Dette gjør det enklere å få oversikt over hva som er gratis og hva som går på kvoten. I tillegg gjør det at leveringen går mye raskere for deg som kunde. Kart over kundetorgene finner du på info om miljøstasjonen din.
 3. I Narvik/Harstad: Følg skilting til kundetorg for private.
 4. Lever avfallet.

Viktig å vite

 • Ta godt vare på kortet.
 • Erstatning av tapt HRS-kort, koster 250 kroner.
 • Dersom du ikke har med kortet ved levering, må du betale.
 • I arbeidstid (07.30 – 15.30) vil det ikke være mulig å levere avfall på privat kundetorg med profilert næringskjøretøy eller profilert arbeidsklær. Profilerte næringskjøretøy kan benyttes i privat ærend på dager vi har langåpent (etter klokken 15.30).
 • Begrensning av kjøretøy inntil 3.500 kg. Lastebil og traktor kan ikke levere på privat kundetorg.
 • Kortet følger eiendommen – også ved eiendomssalg.
 • Kortet kan ikke benyttes av bedrifter.
 • Kvoten blir registrert på volum – ikke ved vekt.
 • Alt avfall skal sorteres på miljøstasjonen. Usortert avfall inngår ikke i kvoten, og leveres på næringstorg i henhold til prisliste.
 • Når den inkluderte kvoten i kortet er brukt opp, må du betale for levering av avfall.
  Da gjelder prisliste på vår nettside.
 • Avfall som EE-avfall og farlig avfall, blir ikke inkludert i kvoten. Sorter derfor dette for seg, når du leverer avfallet.
Sist oppdatert: 27. april 2020