Nå kommer femdunk-systemet til Narvik og Harstad

Vi er i full gang med montering av de nye dunkene og vi kjører i disse dager ut nye dunker til husstander i Narvik og Harstad kommune.

For å samle all informasjon om det nye systemet, har laget en egen kampanjeside hvor du kan finne mer informasjon om det nye systemet.

Informasjonen finner du her: HRS.no/kampanje
Informasjon om å dele dunk finner du her: Dele dunk

Nå tar vi igjen imot bilvrak på Djupvik

Mandag 7.september starter vi opp igjen med bilmottak på Djupvik miljøpark i Narvik.

Har du et kjøretøy du skal ha vraket, kan dette leveres hos oss på Djupvik.

Slik gjør du det

 • Når du kommer til Djupvik, ta kontakt med en kundeveileder om at du har et bilvrak.
 • Et mottaksskjema fylles ut. Dette sender vi til Skatteetaten, som vil betale ut vrakpanten direkte ut til deg som kunde.
 • Kjøretøyet ditt vil deretter fraktes via returtransport til vårt anlegg i Harstad. Her blir kjøretøyet miljøsanert før det blir presset og sendt til gjenvinning.

Har du større kjøretøy eller spørsmål om bilmottak, ta direkte kontakt med HRS Metallco. Kontaktinfo i denne linken.

Gjeldende satser pr 01.01.2018
Personbil under 3.500kgkr 3 000
Campingvognkr 3 000
Moped, motorsykkelkr 500
Lastebil, trekkbilkr 5 000
Snøscooterkr 3 000

Endelig tid for strandrydding igjen!

Etter at covid-19 satte en stopper for våres strandryddedugnad, er vi nå klare for å kjøre den nasjonale dugnaden. Årets aksjon varer fra 5. – 20.september 2020.

Hvordan rydder du?

 1. Merk av i RyddeNorge.no hvor du skal rydde
 2. Ta kontakt med din kommune for utlevering av plastsekker
 3. Rydd stranden og avslutt aksjonen i ryddenorge.no
 4. HRS får dessverre ikke opp en oversikt over hvor det ryddes og når aksjonene er ferdig. Husk derfor å melde inn til oss hvor avfallet er plassert. Du kan enten ringe oss på 769 22 000 eller sende epost til oss på avfall@hrs.no.
  Husk!
  – Avfallet må være sikret for vær og vind. Det kan være vi ikke kan komme å hente det samme dag som dere rydder.
  – Avfallet må plasseres på utkjørsel/parkering ved asfaltert hovedvei. Våre biler er store og tunge og kommer seg ikke nødvendigvis fram på grus eller ikke-asfalterte veier. Er du usikker på plassering, ta kontakt med oss.
 5. Gjør gjerne noe sosiale ut av ryddingen. Kanskje man griller eller gjør noe annet hyggelig i etterkant av aksjonen.

Smittevernregler

Vi minner om at smittevernreglene må overholdes også under ryddeaksjonen. Under er nasjonale ryddeanbefalinger.

 • Unngå områder der mange samles og hold alltid minst en meters avstand
 • Bruk hansker og vask hendene grundig etter ryddingen
 • Vær oppmerksom på at nytt avfall kan være smittefarlig
 • Ikke del pose eller søppelsekk med andre
 • Unngå å overbelaste gjenvinningsstasjonene
 • De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele ryddeaksjonen.

NB! Personer som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjoner o.l., kan ikke delta på frivillige ryddeaksjoner.

Strandridder

Hvert år deler vi ut en premie til et ryddelag som har deltatt på strandrydding i kampanjeperioden. Vinneren får en diplom med tittel Årets Strandridder for sin kommune, samt en pengepremie på 5.000 kroner. I tillegg trekker vi også en vinner av beste bilde fra en ryddeaksjon. Vinneren får 1.000 kroner.

30-åring med storstilt modernisering

Hålogaland Ressursselskap tenker modernisering og fornying. Ved selskapets hovedanlegg på Djupvik foregår det i disse dager en storstilt utbygging.

HRS har vokst seg stor. Stor både i omsetning og utstrekning. 117 faste ansatte. 300 millioner kroner i omsetning. Tre hovedavdelinger i Narvik, Harstad og Tromsø, og med syv mindre miljøstasjoner spredt rundt fra Kjøpsvik i sør til Ibestad og Lavangen i nord. Konsernet server i overkant av 60.000 beboere.

– Å jobbe med avfall er så mye mer enn å bare hente avfall hjemme hos private eller bedrifter. Det handler om god logistikk, god sortering, samarbeid for å sikre best mulig gjenvinningsgrad – og nå både egne mål, våre eierkommunes mål og nasjonale mål. Det handler om å jobbe for miljøet og ta vare på ressursene våre, slik at generasjonene som kommer etter oss også kan nyte godt av disse. Derfor er vi en bransje som er i stadig endring. Det som var en sannhet for noen år siden, er ikke nødvendigvis dagens sannhet. Dette er bakgrunnen for den store moderniseringen vi nå er inne i, forteller Eirik Johansen, administrerende direktør i HRS.

Adm.dir Eirik Johansen viser stolt fram baksiden av anlegget på Djupvik, hvor avfallet blir prosessert og gjort klar for videreforsendelse til ulike destinasjoner. Området optimaliseres for ennå bedre sortering, mer effektiv prosessering og logistikk. Og i motsetning til i dag, skal området bygges inn under tak. Foto: Rune Dahl

Djupvik er HRS sitt hovedanlegg. Konsernet bruker store ressurser på modernisering for å forenkle og effektivisere prosesseringen og logistikken av avfallet som kommer inn. Her er litt av det som er på gang:

Marvin Martinussen har full kontroll på presselinja inne på anlegget. Deler av avfallet som kommer inn på Djupvik går gjennom en stor kvern, før det blir presset og pakket inn i store baller. Hver ball veier mellom 1,2-1,5 tonn. Foto: Rune Dahl

1. Hele dagens område blir bygget om. I området vest for dagens anlegg bygges det et stort prosessanlegg med tak som blant annet tilpasses den kommende 5-dunks-ordningen som snart rulles ut i Narvikregionen. Den nye ordningen gjør sorteringen bedre, HRS får inn en mye bedre kvalitet, og er i mye større grad i stand til å klare den pålagte sorteringsprosenten som myndighetene forlanger.

-De fem dunkene som snart plasseres ut i byen, blir å materialisere seg i fem ulike områder i det nye prosessanlegget. Det gir fem nye, sorterte produkter som sendes videre og blir til nye råvarer eller går til energigjenvinning. Tak og nett over området betyr også bedre kvalitet på produktene, samt at vi hindrer en stor grad av flyveavfall, forteller Johansen.

Bjørn Thomas Mathiesen og Espen Fjellfors er to av de ansatte som til daglig jobber som maskinførere i produksjonen på Djupvik. I hjullaster og fuchs (høytløftende spesialmaskin) sørger de for at avfallet kvernes og pakkes, blir sortert, de hjelper til med lasting av avfall for transport til riktige underleverandører. Foto: Rune Dahl

2. Et helt nytt kundeområde/torg blir bygget i løpet av de nærmeste to årene. Dette vil gi privatpersoner en helt ny kundeopplevelse ved å besøke HRS.

3. HRS har investert i diverse utstyr inne på anlegget for å redusere, i stort omfang, unødvendig transport mellom Narvik og Harstad. Blant annet er nye, store, effektive søppelpresser montert.

Ruben Solberg jobber 4 meter over bakken i Fuchsen. Her jobber han med å grabbe avfall som er kvernet over og inn i presselinja. Ruben må også være ekstra på vakt på avfallet som kommer ut av kverna. Dessverre er det ofte branntilløp grunnet feilsorterte batterier som går gjennom kverna. Da må Ruben jobbe kjapt for å unngå at brannen får utvikle seg. Foto: Rune Dahl

4. Vi har et fullverdig sidespor her på Djupvik. I løpet av oktober skal vi også kjøre første fullskalatest med tog til Kiruna. Tog betyr færre vogntog på veiene, noe som er viktig for oss.

5. Vi har syv miljøstasjoner som først bare var noen få containere. Dette er viktig at disse stasjonene utvikles til «mini-Djupvik- anlegg». Miljøstasjonene kommer til å oppgraderes fortløpende i tiden framover.

-Kanskje den viktigste moderniseringen er den fornyingen vi gjør internt blant oss ansatte. Vi har i gang en teambuilding som skal bygge selvfølelse, stolthet og engasjement. Vi ønsker ikke bare å være det største avfallsselskapet, men også det kuleste, sier Johansen.

Robert Simonsen henter avfall fra kunder og tømmer det slik at produksjonen kan ta over håndteringen. Foto: Rune Dahl

Derfor skal du fortsette å kildesortere

Denne uken har NRK og Folkeopplysningen satt søkelys på om kildesortering egentlig lønner seg. For lønner det seg egentlig å kildesortere, eller er det bortkastet tid og energi?

Avfall med forskjellig egenskaper

Avfall, logistikk og løsninger for gjenvinning eller forbrenning er kompliserte saker. Det er også fordi avfall og sammensetningen av avfall er komplisert.

For eksempel er ikke plast bare plast. Plast kommer i mange varianter, hvor hver type plast har egenskaper som gjør at de passer perfekt for sitt bruksområde. Plastemballasjen som er rundt maten man kjøper i butikken har egenskaper for å sikre god holdbarhet på matvarene. Plasten som er i støtfangeren på en bil, har imidlertid andre egenskaper. Sammensetningen i plasten avgjør hva vi i dag kan sortere og gjenvinne.

Dette er komplisert, og vi forventer ikke at våre innbyggere skal ha detaljkunnskap om de forskjellig type avfallstypene.

Norge er verstingen

Avfallsbransjen er en bransje i ekstremt store endringer. Det skjer mye og det skjer svært fort. EU har stilt krav om at i løpet av 2020 skal halvparten av alt avfall fra private, blir gjenvunnet til nye råvarer. Selv om Norge ikke er medlem av EU, rammes også vi av disse kravene. Det er kommunene i Norge som har kravene på seg, og de kommunale renovasjonsselskapene som har fått ansvaret til å finne bærekraftige løsninger for å nå både målet i år, men også de strenge målene som kommer.

I Folkeopplysningen var det særlig fokus på om det ville lønne seg energimessig å kildesortere eller å hente ut nye råvarer for å produsere nytt. Resultatet i Folkeopplysningen var at det lønte seg, med små marginer å kildesortere. Det er en side av saken, men kanskje ikke den mest kritiske grunnen for at vi skal kildesortere. Det er å ta vare på de ressursene vi har og holde de i omløp så lenge som mulig før de går til forbrenning.

Global Footprint Network ser på det totale forbruket av hvor mye råstoffer vi mennesker henter ut av naturen hvert år – og om dette er bærekraftig. Faktum er at slik vi holder på nå, har vi ikke bærekraftig utvikling. Verdens overforbrukdag regnes ut hvor lang tid jordkloden bruker på å produsere de nødvendige råvarene som vi henter ut opp mot hvor mye vi henter ut fra naturen. Helt siden 70-tallet har Global Footprint Network regnet ut at datoen for vårt overforbruk. Og datoen kommer stadig tidligere. I 2020 hadde vi på verdensbasis brukt opp årets forsyning av råstoffer 22. august. Det er tre uker senere enn i fjor. Mye antakelig grunnet corona-viruset. Global Footprint Network har regnet ut av vi i Norge er ekstremt flinke på overforbruk. For Norges del er ikke dagen for overforbruk den 22.august. Den er 18.april.

Skal vi ta vare på naturen og ressursene slik at våre barn og barnebarn kan nyte av de godene vi har, må vi ha fokus på resirkulering. Vi kan selvsagt si at teknologien og dagens løsninger ikke er de beste. Men her jobber bransjen og teknologien hardt og bedre løsninger er i utvikling. I mellomtiden kan vi ikke sitte å vente på bedre løsninger, men gjøre det vi kan i dag. Og så er vi klare for hva som kommer i morgen.

Etterspørsel og produsentansvar

Selv om vi ikke er klassens beste når det kommer til overforbruk, gjør vi allerede mye riktig i Norge idag. Men vi kan også bli bedre til å ta bedre vare på naturen vår. Men da må vi også ha fokus på det. Det nytter ikke å ha teknologien for å lage råvarer av avfall, dersom ikke produsenter etterspør gjenvunnet råvarer. Derfor må produsenter komme mer på banen. Og det ser vi at skjer.

Et konkret eksempel så har vi fått bygget en kantine på anlegget vårt på Djupvik. Stolene vi valgte å kjøpe inn i kantinen er produsert av en norsk produsent på Helgelandskysten. Stolene er produsert av gjenvunnet plast fra havbruksnæringen på Helgelandskysten.

Stolene i den nye kantina til HRS på Djupvik er laget av gjenvunnet plast fra Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea på Helgelandskysten.

Dunkene vi har kjøpt inn til alle våre innbyggere i forbindelse med ny avfallsløsning, er produsert av 95% gjenvunnet plast. Det er også fraktet på mest mulig miljøvennlig måte til Nord-Norge, for å sette så lite fotavtrykk som mulig på naturen. Dette var krav vi satte til produsenten vår.

Dunkene HRS har bestilt inn er produsert av 95% gjenvunnet plast. HRS stilte også krav om mest mulig miljøvennlig transport av dunkene.

Det dukker stadig opp produsenter som bruker gjenvunnet materiale i produksjonen. Blant annet er det kommet et nytt firma som produserer kommunale avfallsdunker som brukes i bybildet. Dunkene er produsert av gjenvunnet plast. I tillegg har den innebygd teknologi som viser og varsler når dunken begynner å nærme seg full. Dermed kan man legge opp en god og miljøvennlig logistikk for innhenting og tømming av dunker.  

Flere klesprodusenter har også begynt å bruke gjenvunnet tekstiler i produksjonen sin. Og ikke minst har foregangspersoner som for eksempel Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun og Ingrid Vik Lysne vist at gjenbruk og omsøm både er morsomt, trendy og miljøvennlig.

Det er du som har makten

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og det fine med å være forbruker er at vi alle kan stille krav til produsentene. Markedskreftene rår, og dersom forbruker etterspør og velger bærekraftige løsninger – alt fra tannbørster til stoler av gjenvunnet plast, så vil teknologien utvikle seg og vi vil i større grad kunne utnytte ressursene våre riktig.

For å få til en bærekraftig løsning må vi alle stole på at de løsningene som gjøres er de beste for den tiden vi er i. Teknologien blir bedre og vi klarer å gjenvinne ennå mer, og da justerer også bransjen seg. Som forbruker – velg bærekraftig der du kan. Som avfallsselskap gjør vi det vi kan. Bransjen og produsentene gjør sitt. Og sammen skal vi klare å få en mer bærekraftig utvikling for våre barn og barnebarn.

Tusen takk for at du bryr deg!

Slik unngår du kø hos HRS

Vi på HRS opplever, som så mange andre renovasjonsselskaper i Norge, svært høy aktivitet på våre kundetorg og miljøstasjoner. Ut fra type avfall som kommer inn, er det mange av våre kunder som har hjemmeferie og bruker ferien og fritiden til å pusse opp. Derfor blir det også en god del kø når man kommer til oss.

Dette kan du gjøre for å hjelpe til på situasjonen

 • Unngå den største køen
  I Narvik og i Harstad er det absolutt mest kø på mandager da mange bruker helgen til å jobbe hjemme. Statistikken vår viser at på tirsdag og onsdag er det adskillig mindre eller ingen kø. Har du mulighet til å besøke oss på en annen dag enn mandag, så gjør gjerne det.
  Åpningstider i Narvik og Harstad er:
  mandag og torsdag: 11.00 – 18.00
  tirsdag, onsdag og fredag: 08.00 -15.00
  lørdag (ut september): 10.00 – 14.00
 • Gjør gode forberedelser
  Sorter avfallet hjemme. For eksempel har du flere elektriske artikler som skal kastes, kan du legge det i en pose/sekk som du enkelt kan tømme når du kommer til oss. Dette gjør leveringen svært tidseffektiv når du kommer på anlegget vårt og korter ned ventetiden for andre kunder som står i kø.
 • Pakk bilen/hengeren smart
  Bruk kartene over våre kundetorg før du pakker bilen og/eller henger. Da kan du se hva som skal leveres først og hva som skal leveres sist inne på kundetorget. Dette gjør leveringen kjappere for deg som kunde. Kartene finner du ved å klikke på denne linken: Miljøstasjoner.
 • Still med godt humør
  Vi kan ikke garantere at du ikke møter kø. På våre anlegg må vi ha fokus på smittevernregler og ikke minst våre interne regler om trafikksikkerhet for våre kunder og ansatte. Derfor kan vi ikke overstige et visst antall biler inne på anlegget samtidig.
  Vi vil imidlertid gjør vårt for å få unna køen så kjapt som mulig.
Bruk gjerne stabile poser eller annet for å sortere småavfall hjemme. Det gjør det enkelt og tidsbesparende for deg når du leverer avfall hos oss.

Vi deler ut totalt 500.000 kroner til de som vil hjelpe oss

I forbindelse med den nye avfallsløsningen med fem dunker, søker vi lag og foreninger som kan hjelpe oss med montering av dunker.

Monteringen består av å sette på lokk, hjul og aksling på dunker i størrelse liten (her er lokket allerede montert), medium og stor. Dette er en lett jobb, som i snitt tar rundt 3-4 minutter pr dunk. Selve stablingen av dunkene vil nok være litt tyngre. Og av og til kan det være en aksling som er litt trøblete og trenger et ekstra knuff fra en sterk arm for å komme helt på plass.

Vi har allerede delt ut i overkant av 100.000 kroner til lag/foreninger som har hjulpet oss med montering til de kommunene som har allerede har fått ekstra dunker. Nå søker vi flere lag og foreninger.

Minimum 10.000 kroner pr lag/forening

Vi har behov for hjelp av lag og foreninger som kan stille opp i Harstad, Narvik og Ballangen på sensommeren/høsten.

HRS ordner med område hvor monteringen kan skje. Vi tar smittesikkerhet på alvor, og sørger for at det er god nok plass mellom personer.

For å få unna flest mulig dunker, ønsker vi at hvert lag/forening tar minst 1.000 dunker for montering. For det betaler vi 10.000 kroner. Det er fritt for at man kan montere flere dunker enn 1.000.

Har ditt lag/forening lyst å hjelpe oss?
Fyll ut skjema under innen 15.juni 2020.

Vi har vunnet HMS-pris

Onsdag 13.mai hadde vi prisutdeling på HRS på Stangnes. Grunnen er nemlig at HRS IKS avd. Stangnes har vunnet HMS-prisen til Sør-Troms HMS-tjeneste.

I hele HRS-konsernet har vi stort fokus på god HMS. Og vi jobber stadig for å bli bedre. Vi var derfor en stor ære for oss når vi fikk beskjed at vi, sammen med to andre og dyktige bedrifter i Harstad, var nominert til HMS-prisen for 2019.

God fokus på HMS

Onsdag 13. mai hadde vi besøk av Kristin Benjaminsen i Sør-Troms HMS-tjeneste, for å overrekke oss premie og blomster. Under kan dere lese begrunnelsen for at vi vant i år. Vi er stolte og ydmyke, og blir å fortsette jobben med å holde god fokus på HMS i hele HRS-konsernet.

Tusen takk!

Begrunnelsen

Prisen er en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet, og den skal være motiverende for andre.

Jury: HMS-teamet

Juryen vektlegger følgende momenter:

 • Systematisk arbeid med HMS 
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet , risikovurderinger og gjennomføring av regelmessige vernerunder.
 • Ser verdien av å forebygge
 • Tar tak i arbeidsmiljøutfordringer (store og små ting)
 • Inkluderer medarbeiderne i HMS-arbeidet
 • Arbeidsmiljøet utvikler seg positivt

HMS-prisen er ikke nødvendigvis en utmerkelse for å ha en perfekt bedrift med et glimrende arbeidsmiljø – men like mye for bedrifter med utfordringer som man på sin måte forsøker å gjøre noe med, og som gir langsiktige resultater.

Gratulerer fra alle oss i Sør-Troms HMS-tjeneste!

Vi søker sommervikarer og personer til fast ansettelse

Søker du nye utfordringer? Eller lyst på sommerjobb i et spennende konsern i utvikling? Vil du være med i TEAM HRS?

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 8 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. Selskapet ble etablert i 1990 og er et av de ledende avfallsselskapene i landsdelen.

I 2019 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 300 mill. kr. og har totalt 125 ansatte. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik.

Våre arbeidsoppgaver er å drive med innsamling, prosessering og logistikk av avfall.

Oppmøtested Narvik/Djupvik

I Narvik søker vi både sjåfører for fast ansettelse og sommervikarer.

Oppmøtested Harstad/Stangnes

I Harstad søker vi

 • Sommervikarer
  – Drift av kundemottak, sorteringskontroll og kundeveilledning
  For mer informasjon om stillingene, kontakt
  avdelingsleder Terje Ørnsrud
  telefon: 990 12 898
  epost: terje@hrs.no
  Søknadsfrist: 24.mai
 • Sommervikarer sjåfør
  – Førerkort klasse C/CE
  – Relevant erfaring fra sjåføryrket og håndtering av tunge kjøretøy
  For mer informasjon om stillingene, kontakt
  driftsleder innsamling Søren Hansen
  telefon: 917 87 260
  epost: soren@hrs.no
  Søknadsfrist: 24.mai

Tilbake til normale åpningstider under corona

18.mai er vi tilbake til de midlertidige åpningstidene på det private kundetorget på Djupvik og Stangnes.

Disse er:
Mandag og torsdag: 11.00 – 18.00
Tirsdag, onsdag og fredag: 08.00 – 15.00

Forbered deg på kø

Selv om FHI nå har lettet på restriksjonene, blir vi fortsatt å overholde de nasjonale og våre egne smittevernrestriksjoner. Vi ber derfor alle som skal besøke oss om å forberede sitt besøk før de ankommer kundeparken, og samtidig viser hensyn til andre kunder ved å levere fra seg effektivt.

Dette møter deg på kundetorget:

 • Er du eller noen i din familie syk eller har tegn på sykdom, skal du ikke oppsøke kundetorget.
 • Alle barn skal til enhver tid vente i bilen
 • Grunnet smittevern, kan ikke kundeveileder hjelpe deg å tømme bil/henger. Men kundeveileder er til stede for å hjelpe deg med hvor avfallet skal kastes.
 • Hold sosial distanse på minimum 1 meter.

Dette kan du gjøre for å hjelpe oss med å holde køen nede:

 • Mandager, samt ved åpningstider og ettermiddager er det erfaringsmessig mye kø. Har du mulighet, så legg gjerne besøket ditt utenom disse tidene.
 • For våre kunder som kommer etter klokken 15.30 vil det av erfaring være kø. Vi gjør vårt beste til å få unna køen, og håper på tålmodighet og forståelse fra våre kunder.
 • Sorter avfallet ditt godt hjemme. Bruk gjerne oppbevaringsposer til forskjellige type avfall. Det gjør det raskere når du skal tømme bil/henger på kundetorget.
 • Pakk bil /henger ut fra oppgitt kart på din miljøstasjon. Se hva som skal av først og legg dette øverst (i den grad det er mulig)
 • Er du usikker på hvordan noe skal sorteres, kan du kontakte oss eller søke opp avfallet på vår nettside: https://www.hrs.no/hrs-husholdning/kildesortering/


Oppdatert: 8.mai:
Våren er sånn smått ankommet Nord-Norge. Det betyr at vi har mange kunder som har behov for å besøke oss etter ryddeaksjoner hjemme.
Mandag 11. mai til og med torsdag 14.mai, utvider vi derfor åpningstidene på Djupvik og Stangnes til kl 08.00 – 18.00. Merk at vi fredag 15. mai har vi åpent 08.00 – 15.00


Sak fra 27. april: Husk å holde avstand når du besøker våre anlegg

Det våres og det betyr at vi får flere kunder inn på anleggene våre. Vi følger de nasjonale rådene for antall biler vi kan ta inn på kundetorget, som betyr at det kan oppstå kø.

For å bidra til å minske køen ønsker vi at våre kunder skal
– sortere hjemme og pakke bil og henger slik at det som skal av først, pakkes øverst. Se eget avsnitt under. Det går kjapt for deg og vi kan få unna køen.
– kun en person pr bil tar seg av å kaste avfallet. Alle barn og unge må vente i bil og ikke gå rundt på kundetorgene.
– Hold sosial distanse på minimum 2 meter både til våre kundeveiledere og andre kunder.

Nye midlertidige åpningstider

Fra 20. april endrer vi midlertidig åpningstidene på Stangnes og Djupvik miljøpark.
Privatkunder:
Mandag og torsdag: 11.00 – 18.00,
Tirsdag, onsdag og fredag: 08.00 – 15.00
(miljøstasjonene i andre kommuner har egne åpningstider)
Næringskunder: mandag- fredag 08.00 – 15.00

Vi har forståelse for at mange av våre kunder og innbyggere har behov for å få kastet avfallet sitt. Når vi nå åpner våre anlegg, forventer vi også derfor stor pågang. Derfor har vi lagt inn begrensninger for å kunne ta høyde for å kunne drifte noenlunde normalt, men samtidig smittefritt.

Kan jeg besøke anlegget?

Skal du pusse opp, finn et sikkert sted du kan lagre avfallet inntil videre. Det kan være feks under en presenning ute eller i kjelleren. Vi forventer mye trykk på kundetorget. For å unngå lange køer, ber vi om at de som har mulighet til å lagre avfallet hjemme gjør dette til det værste trykket har roet seg.

Er du eller noen i husholdningen din syke eller har symptomer på sykdom, skal du ikke under noen omstendigheter besøke anlegget. Ta kontakt med oss for å se på alternative løsninger om du må bli kvitt avfall.

Hva møter meg når jeg kommer på anlegget?

 • Anleggene på Stangnes og Djupvik
  Privatkunder:
  Mandag og torsdag: 11.00 – 18.00,
  Tirsdag, onsdag og fredag: 08.00 – 15.00
  Næringskunder: mandag- fredag 08.00 – 15.00
 • Miljøstasjonene har egne åpningstider (klikk her for å finne din miljøstasjon)
 • Besøkende blir regulert inn i puljer på anlegg via lys/manuell bemanning. Vennligst overhold dette.
 • Belag deg på å måtte vente i kø.
 • Opphold deg i bilen når du sitter i kø.
 • Sorter avfallet før du kommer til oss
 • Alle barn skal sitte i bilen under besøk hos oss
 • Kundeveileder vil ikke kunne hjelpe deg med å tømme bil/henger, men vil være tilgjengelig for å kunne veilede deg.
 • Hold avstand. Minst 2 meter avstand mellom deg og kundeveileder/andre kunder.

Hvordan forbereder jeg meg før jeg skal på kundetorget?

 • Alt avfall skal sorteres hjemme.
 • Alt grovavfall skal sorteres i gjennomsiktige avfallssekker. Vi tar ikke i mot avfall i sorte eller fargede avfallssekker. Det vil heller ikke være mulighet til å sortere avfall ut fra fargede/sorte avfallssekker på anlegget. Møbler, materialer og store avfallstyper, eller avfall som pappesker, E-avfall, farlig avfall OL trenger selvsagt ikke å bli pakket i sekker.
 • Når du pakker bilen/hengeren, ta utgangspunkt i oversikten som viser hvor de forskjellige avfallstypene skal kastes. (Klikk her for å finne oversikt over din miljøstasjon/kundetorg) Det som må av først må pakkes øverst/lettest tilgjengelig. Det blir ikke muligheter for å kjøre flere runder på kundetorget eller parkere for å gå på kryss og tvers på kundetorg.
 • Er du usikker på hvordan du skal sortere, kan vi anbefale denne siden på vår hjemmeside. Her har du også muligheter til å skrive inn søkeord (f.eks. impregnerte materialer) så får du opp hvordan dette skal sorteres. Er du fortsatt usikker, ta kontakt med oss.

Vi oppfordrer alle til å ikke belaste gjenvinningsstasjonene mer enn absolutt nødvendig og at man hensyntar smitterisikoen. Dette er viktig for å sikre god kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte. Vi forbeholder oss retten til å gjøre nødvendig endringer av åpningstider og restriksjoner, dersom smittevernreglene ikke overholdes.

Tusen takk for at du bryr deg!


Sak fra 27. mars 2020: I uke 14 har vi delvis åpning av næringstorgene på Stangnes og Djupvik.

30.mars vil vi ha delvis åpning av næringstorgene på Djupvik og Stangnes. Vi vil fortsatt ha fokus på egne og nasjonale retningslinjer for smittevern. Det betyr at vi blir å ha begrenset åpningstid, og vurderer kontinuerlig om vi må sette inn ytterlige tiltak for å overholde disse reglene, eks begrensning av antall kunder inne på kundetorg samtidig. Dette kan føre til kø, og vi håper våre kunder har forståelse for dette.

For næringskunder vil åpningstidene i uke 14 (30.mars -3.april) være:
mandag – fredag: 09.00 – 14.00

Uke 15 har vi stengt.

Inntil videre tar vi kun betaling via Vipps. De av våre kunder som har konto hos oss, sender vi faktura som vanlig.

Privatkunder

Vi vil opprettholde stengt kundetorg for våre privatkunder. Etter påske vurderer vi å åpne våre anlegg både for næring og husholdning, sett dette kan gjøres på en forsvarlig måte med tanke på smittefare. Vi vil selvsagt komme tilbake med mer informasjon når vi har noe klart.

Vi minner om de nasjonale rådene om å ikke starte på store oppussingsprosjekter i denne tiden. Og du likevel pusser opp, må du belage deg på å oppbevare avfall hjemme inntil videre eller for eksempel leie container for å få avhentet oppussingsavfallet.

For private kunder som har andre særskilte behov som ikke kan vente, ber vi dere å ta kontakt med oss. Hver henvendelse blir da vurdert enkeltvis og er den kritisk finner vi en løsning for dere. Kontakt oss på 769 22 000


Sak fra 16. mars 2020: Avfallshåndtering er en samfunnskritisk tjeneste som kan få store konsekvenser dersom den ikke blir gjennomført. Vi i HRS har fokus på å holde smitterisikoen for våre ansatte så lav som mulig og må derfor gjøre tiltak for å redusere smittefaren.

Vi stenger anleggene våre

Vi må skjerme våre ansatte som driver med samfunnskritiske oppgaver. Vi vil derfor fra 16. mars stenge alle våre kundetorg, miljøstasjoner og administrasjon. Dette vil i første omgang gjelde fram til mandag 30. mars, men kan bli forlenget avhengig av utviklingen av smitten. Dette gjør vi etter anbefaling fra vår bransjeorganisasjon, Avfall Norge.

Vi blir fortsatt å hente avfallet hjemme hos privatpersoner. Vi anbefaler at man prøver å holde avfallsmengdene nede ved å komprimere avfallet så mye som mulig. Dette kan du som innbygger gjøre for å være behjelpelig for våre sjåfører:

 • For å hindre smitte, skal alle avfallsposer til restavfall være godt knytt.
 • Dunkene må ikke være så fulle at ikke lokkene går igjen.
 • Avfallet må ikke presses ned i dunken, da det vil sette seg fast og kunde opplever at bare halve dunken blir tømt. Vi vil ikke ha mulighet for ekstratømming og kunde vil da få et problem med store mengder avfall.
 • Vi ønsker at våre sjåfører i denne perioden har minst mulig kontakt med personer. Vi ønsker derfor at våre innbyggere og kunder tar kontakt med kundeservice ved spørsmål.

Særskilte behov

Personer med særskilte behov kan ta kontakt med oss på 769 22 000. Vi vil vurdere hver situasjon. Men for å gjøre vårt for å begrense smittefaren, vil det kun være kritiske tilfeller hvor vi slipper personer inn portene våre. I disse tider håper vi på forståelse for det.

Hva med bedrifter?

For våre kunder som har henting av avfall i dag, vil vi fortsette med dette.
Har du behov for endringer i tømmefrekvensen grunnet dagens situasjon, ber vi deg ta kontakt med oss på epost.

Kunder som til daglig kommer innom oss med avfall, vil ikke kunne gjøre dette i denne perioden. Har du behov for henting av avfall, ta kontakt med oss så finner vi en løsning for å hjelpe bedriften din i denne perioden.

Ta gjerne kontakt med oss via epost, så hjelper vi deg så godt vi kan.
Kundeservicenarvik@hrs.no
kundeserviceharstad@hrs.no
Dette gjelder kun næringskunder.

Har du særskilte behov, må dette avklares på forhånd med oss via telefon eller epost. Hver situasjon vil bli vurdert, men for å begrense smittefaren må vi også være ganske strenge på hvem vi kan slippe inn portene våre. Vi håper selvsagt på forståelse for dette i disse tider.

Vi vil holde vår nettside oppdatert med utviklingen. Se gjerne der om informasjon, før du tar kontakt med oss på telefon eller epost.