Tid for ny skrotnisseaksjon

I Harstad kommune er det igjen tid for årets skrotnisseaksjon.

Vi er svært takknemlige for at grunneierne har gitt oss tillatelse til å bruke deres eiendom for oppsamlingsplasser for årets aksjon. For å sørge for at deres eiendom ikke blir forsøplet, og at vi kan ha en liknende aksjon neste år, har vi lagt ut fiberduk og ønsker at alle som bruker oppsamlingsstedene plasserer skrotet oppå disse fiberdukene.

Det blir også plassert ut kasser på området hvor man kan kaste småting, som skruer, spiker og liknende. Dette igjen for å sikre at området til grunneierne ikke blir forsøplet av aksjonen.

Vi kan dessverre ikke ta i mot TV-skjermer og monitorer på skrotnisseaksjonen. Dette kan leveres inn til HRS.

Annonse i Harstad Tidene 23.mai 2019

Jernskrap, metaller og EE-avfall kan leveres på disse oppsamlingsplassene:

 • Bjarkøy: Knuseverket
 • Grøtavær: Det gamle fergeleiet på Alvestad
 • Lundenes: Den gamle fotballbanen
 • Aun: Parkeringsplassen ved grendehuset
 • Kasfjord: Den gamle fotballbanen ved skolen
 • Ervik: Parkeringsplassen ved innkjørselen til skolen
 • Åsegarden: Parkeringsplassen ved den gamle kantina til Forsvaret
 • Kilbotn: Den gamle butikken (Amcar Harstad)
 • Sørvik: Bak bensinstasjonen
 • Gausvik: Parkeringsplassen ved barnehagen (returpunktet)
 • Sandtorg: Fotballbanen (grusbanen)

Fra Breivika i sør til Trondenes i nord kan folk levere direkte til HRS på Stangnes.

Stedene vil være merket med skilt.

De som har bilvrak eller mer enn 1000 kg skrap kan gjøre avtale med HRS om henting på eiendommen.

Kontakt HRS Metallco tel 770 31 390,Eirik Karlsen, tel 996 21 518, e-post eirik@hrs.no eller Jon-Karstein Torbergsen, tel 950 77 123, e-post jon-karstein@hrs.no

Slik kan du hjelpe oss å unngå brann på anlegget

Den siste uken har det vært tre store branner i avfallsanlegg i Norge. Du kan hjelpe oss å unngå at dette skjer på vårt anlegg.

Hvordan oppstår en brann?

Det er flere grunner for at en brann kan oppstå på et avfallsanlegg. Men det er hovedsakelig to grunner som skiller seg ut; feilsortering og lagring av avfall.

Les artikkel fra NRK: 106 branner i avfallsanlegg siden 2016

På vårt anlegg kverner vi restavfallet. Her har vi hatt flere branntilløp som skyldes at avfallet blir feilsortert. Batterier, farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall er rene brannbomber når de kastes i restavfallet. Det er alltid noe energi igjen i tomme batterier. Når disse kvernes, frigjøres energien og vi kan få et branntilløp i kverne vår.  Elektriske/elektroniske artikler kan også føre til branntilløp når de kvernes. Farlig avfall, som for eksempel spraybokser som inneholder deodorant, fløtekrem eller hårspray, inneholder en gass som kan føre til en eksplosjonsartet brann.

Vi har heldigvis svært observante ansatte som følger ekstra godt med når det kvernes. Vi har også svært gode rutiner når det oppstår et branntilløp. Men her kan våre innbyggere hjelpe oss ved å sortere mest mulig ut av restavfallet.

Se video fra NRK: Farlig avfall i husholdningsavfallet

Vi minner om at batterier, farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall er gratis å levere. Dette kan leveres direkte til oss, men også på mange avfallsstativer som står utplassert på dagligvarebutikkene i regionen vår.

Brannutfordringer på avfallsanlegg

En annen måte en brann kan starte på, er når avfallet lagres hos oss. For at noe skal brenne må det være tilstrekkelig med oksygen, varme og 

brennbart materiale. Dette kalles branntrekanten.

Vi har godt fokus på å passe på at det ikke skal oppstå brann på våre anlegg. Skulle en brann oppstå, har vi gjort mange tiltak for å sørge for å holde skadeomfanget på det minimale.

Bransjen tar mange grep og holder et godt fokus på brannvern. Under kan du lese noen artikler om hvilke tiltak som anbefales med tanke på å unngå brann på avfallsanlegg. 

Nå kan du vrake campingbilen din hos oss

Har du en gammel bil eller campingbil som ikke fungerer til sitt formål lengre?

Utvider ordningen

Både i Harstad og i Tromsø har HRS Metallco kontor. HRS Metallco kjøper og selger jern fra private og næringsliv. Mange har levert inn personbilen sin til oss når den skulle vrakes. Og nå har Stortinget vedtatt at ordningen med vrakpant på kjøretøy, skal utvides. Derfor kan du nå få vrakpant på andre kjøretøy som campingvogn, campingbil, moped, motorsykkel og lastebil.

Dette gjelder kjøretøy som har vært registrert i Norge.

Slik fungerer det når du skal vrake en bil

Når du leverer bilen din til en godkjent biloppsamlingsplass, vil du få utstedt en nummerert vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket.

Den som leverer bilen til vraking må fremvise legitimasjon og oppgi nødvendige opplysninger til biloppsamlingsplassen, slik at vrakpant kan utbetales til korrekt mottaker.

Fødselsnummer/ organisasjonsnr. og kontonummer, vil av sikkerhetsgrunner ikke fremkomme på utskrevet vrakmelding.

Bilens siste kjennemerke må kunne dokumenteres med f.eks. vognkort, kvittering for innleverte skilter, eller forsikringspapirer.

Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra biloppsamlingsplassen til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til oppgitt pantemottaker og kontonummer. Pantemottakeren behøver ikke å være registrert eier av bilen.

Etter at vrakmeldingen er registrert ved biloppsamlingsplassen kan den ikke omgjøres, og bilen vil bli hugget.

Vrakpant

Vrakpanten på kjøretøy per 1.januar 2018 er satt til:

 • Personbil, varebil, kombinertbil, campingbil, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter er vrakpanten satt til: 3.000 kr
 • Campingvogn: 3.000 kr
 • Moped, lett og tung motorsykkel: 500 kr
 • Lastebil, tankbil, trekkbil: 5.000 kr

Vrakpanten utbetales vanligvis mellom 1-3 uker etter at kjøretøyet er blitt levert til vraking.

Transport

Er kjøretøyet ditt i en tilstand hvor du ikke kan få det fraktet til vraking? HRS Metallco har mulighet for å kunne hente dette.

For spørsmål om miljøsanering, framgangsmedoter eller transport, ta direkte kontakt med HRS Metallco.

epost: firmapost@hrsmetallco.no
telefon: 770 31 390