Bruk gjennomsiktige plastsekker

Vi minner om at alt avfall skal leveres løst eller i gjennomsiktige plastsekker ved våre miljøstasjoner. Regelen med gjennomsiktige sekker ble innført 1. januar 2020 og gjelder alle typer avfall, også det som er sortert på forhånd.

 

Hvorfor?

Bakgrunnen for forbudet mot bruk av sorte og fargede avfallssekker ble innført for å holde fokus på god sortering av avfallet.

Dette for at våre kundeveiledere skal kunne utøve en forsvarlig mottakskontroll og på en enkel måte sikre at blant annet elektrisk avfall, farlig avfall eller selvantennelige materialer (batterier og særlig litiumbatterier) ikke blir feilsortert.

Vi har også et mål om å sende enda mer avfall til materialgjenvinning, slik at det kan bli til nye råvarer og produkter. For å lykkes med dette må vi også stille krav til sortering av avfall hos våre kunder – både private og bedrifter.

 

Avfallet må være sortert og synlig

Det er ulike måter å levere avfall til miljøstasjonene på. Mange legger ting de skal kaste løst i tilhengeren, i en åpen eske eller lignende. Dette er selvfølgelig et helt greit alternativ til sekk. Velger du derimot å samle avfallet i en sekk så må sekken være gjennomsiktig.

Kunder som kommer med avfallet i sorte eller fargede sekker må belage seg på å sprette sekkene og ettersortere sekkenes innhold på miljøstasjonen.

Det er også viktig å sortere de forskjellige avfallstypene fra hverandre – og ikke kaste alt i én og samme sekk. Spesielt viktig er det at EE-avfall, farlig avfall og batterier ikke kastes sammen med restavfall/brennbart avfall.

 

Gode tips for et effektivt besøk

  • Sorter avfallet hjemme i gjennomsiktige plastsekker
  • Bruk én sekk per avfallstype. Feks en sekk til elektrisk avfall, en til restavfall osv.
  • Avfallet må legges i riktige containere på miljøstasjonen. Spør en av våre kundeveiledere dersom du er usikker.

 

 

Sist oppdatert: 10. november 2022