Nå kommer femdunk-systemet til Narvik og Harstad

Vi er i full gang med montering av de nye dunkene og vi kjører i disse dager ut nye dunker til husstander i Narvik og Harstad kommune.

For å samle all informasjon om det nye systemet, har laget en egen kampanjeside hvor du kan finne mer informasjon om det nye systemet.

Informasjonen finner du her: HRS.no/kampanje
Informasjon om å dele dunk finner du her: Dele dunk

Nå tar vi igjen imot bilvrak på Djupvik

Mandag 7.september starter vi opp igjen med bilmottak på Djupvik miljøpark i Narvik.

Har du et kjøretøy du skal ha vraket, kan dette leveres hos oss på Djupvik.

Slik gjør du det

 • Når du kommer til Djupvik, ta kontakt med en kundeveileder om at du har et bilvrak.
 • Et mottaksskjema fylles ut. Dette sender vi til Skatteetaten, som vil betale ut vrakpanten direkte ut til deg som kunde.
 • Kjøretøyet ditt vil deretter fraktes via returtransport til vårt anlegg i Harstad. Her blir kjøretøyet miljøsanert før det blir presset og sendt til gjenvinning.

Har du større kjøretøy eller spørsmål om bilmottak, ta direkte kontakt med HRS Metallco. Kontaktinfo i denne linken.

Gjeldende satser pr 01.01.2018
Personbil under 3.500kgkr 3 000
Campingvognkr 3 000
Moped, motorsykkelkr 500
Lastebil, trekkbilkr 5 000
Snøscooterkr 3 000

Endelig tid for strandrydding igjen!

Etter at covid-19 satte en stopper for våres strandryddedugnad, er vi nå klare for å kjøre den nasjonale dugnaden. Årets aksjon varer fra 5. – 20.september 2020.

Hvordan rydder du?

 1. Merk av i RyddeNorge.no hvor du skal rydde
 2. Ta kontakt med din kommune for utlevering av plastsekker
 3. Rydd stranden og avslutt aksjonen i ryddenorge.no
 4. HRS får dessverre ikke opp en oversikt over hvor det ryddes og når aksjonene er ferdig. Husk derfor å melde inn til oss hvor avfallet er plassert. Du kan enten ringe oss på 769 22 000 eller sende epost til oss på avfall@hrs.no.
  Husk!
  – Avfallet må være sikret for vær og vind. Det kan være vi ikke kan komme å hente det samme dag som dere rydder.
  – Avfallet må plasseres på utkjørsel/parkering ved asfaltert hovedvei. Våre biler er store og tunge og kommer seg ikke nødvendigvis fram på grus eller ikke-asfalterte veier. Er du usikker på plassering, ta kontakt med oss.
 5. Gjør gjerne noe sosiale ut av ryddingen. Kanskje man griller eller gjør noe annet hyggelig i etterkant av aksjonen.

Smittevernregler

Vi minner om at smittevernreglene må overholdes også under ryddeaksjonen. Under er nasjonale ryddeanbefalinger.

 • Unngå områder der mange samles og hold alltid minst en meters avstand
 • Bruk hansker og vask hendene grundig etter ryddingen
 • Vær oppmerksom på at nytt avfall kan være smittefarlig
 • Ikke del pose eller søppelsekk med andre
 • Unngå å overbelaste gjenvinningsstasjonene
 • De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele ryddeaksjonen.

NB! Personer som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjoner o.l., kan ikke delta på frivillige ryddeaksjoner.

Strandridder

Hvert år deler vi ut en premie til et ryddelag som har deltatt på strandrydding i kampanjeperioden. Vinneren får en diplom med tittel Årets Strandridder for sin kommune, samt en pengepremie på 5.000 kroner. I tillegg trekker vi også en vinner av beste bilde fra en ryddeaksjon. Vinneren får 1.000 kroner.

30-åring med storstilt modernisering

Hålogaland Ressursselskap tenker modernisering og fornying. Ved selskapets hovedanlegg på Djupvik foregår det i disse dager en storstilt utbygging.

HRS har vokst seg stor. Stor både i omsetning og utstrekning. 117 faste ansatte. 300 millioner kroner i omsetning. Tre hovedavdelinger i Narvik, Harstad og Tromsø, og med syv mindre miljøstasjoner spredt rundt fra Kjøpsvik i sør til Ibestad og Lavangen i nord. Konsernet server i overkant av 60.000 beboere.

– Å jobbe med avfall er så mye mer enn å bare hente avfall hjemme hos private eller bedrifter. Det handler om god logistikk, god sortering, samarbeid for å sikre best mulig gjenvinningsgrad – og nå både egne mål, våre eierkommunes mål og nasjonale mål. Det handler om å jobbe for miljøet og ta vare på ressursene våre, slik at generasjonene som kommer etter oss også kan nyte godt av disse. Derfor er vi en bransje som er i stadig endring. Det som var en sannhet for noen år siden, er ikke nødvendigvis dagens sannhet. Dette er bakgrunnen for den store moderniseringen vi nå er inne i, forteller Eirik Johansen, administrerende direktør i HRS.

Adm.dir Eirik Johansen viser stolt fram baksiden av anlegget på Djupvik, hvor avfallet blir prosessert og gjort klar for videreforsendelse til ulike destinasjoner. Området optimaliseres for ennå bedre sortering, mer effektiv prosessering og logistikk. Og i motsetning til i dag, skal området bygges inn under tak. Foto: Rune Dahl

Djupvik er HRS sitt hovedanlegg. Konsernet bruker store ressurser på modernisering for å forenkle og effektivisere prosesseringen og logistikken av avfallet som kommer inn. Her er litt av det som er på gang:

Marvin Martinussen har full kontroll på presselinja inne på anlegget. Deler av avfallet som kommer inn på Djupvik går gjennom en stor kvern, før det blir presset og pakket inn i store baller. Hver ball veier mellom 1,2-1,5 tonn. Foto: Rune Dahl

1. Hele dagens område blir bygget om. I området vest for dagens anlegg bygges det et stort prosessanlegg med tak som blant annet tilpasses den kommende 5-dunks-ordningen som snart rulles ut i Narvikregionen. Den nye ordningen gjør sorteringen bedre, HRS får inn en mye bedre kvalitet, og er i mye større grad i stand til å klare den pålagte sorteringsprosenten som myndighetene forlanger.

-De fem dunkene som snart plasseres ut i byen, blir å materialisere seg i fem ulike områder i det nye prosessanlegget. Det gir fem nye, sorterte produkter som sendes videre og blir til nye råvarer eller går til energigjenvinning. Tak og nett over området betyr også bedre kvalitet på produktene, samt at vi hindrer en stor grad av flyveavfall, forteller Johansen.

Bjørn Thomas Mathiesen og Espen Fjellfors er to av de ansatte som til daglig jobber som maskinførere i produksjonen på Djupvik. I hjullaster og fuchs (høytløftende spesialmaskin) sørger de for at avfallet kvernes og pakkes, blir sortert, de hjelper til med lasting av avfall for transport til riktige underleverandører. Foto: Rune Dahl

2. Et helt nytt kundeområde/torg blir bygget i løpet av de nærmeste to årene. Dette vil gi privatpersoner en helt ny kundeopplevelse ved å besøke HRS.

3. HRS har investert i diverse utstyr inne på anlegget for å redusere, i stort omfang, unødvendig transport mellom Narvik og Harstad. Blant annet er nye, store, effektive søppelpresser montert.

Ruben Solberg jobber 4 meter over bakken i Fuchsen. Her jobber han med å grabbe avfall som er kvernet over og inn i presselinja. Ruben må også være ekstra på vakt på avfallet som kommer ut av kverna. Dessverre er det ofte branntilløp grunnet feilsorterte batterier som går gjennom kverna. Da må Ruben jobbe kjapt for å unngå at brannen får utvikle seg. Foto: Rune Dahl

4. Vi har et fullverdig sidespor her på Djupvik. I løpet av oktober skal vi også kjøre første fullskalatest med tog til Kiruna. Tog betyr færre vogntog på veiene, noe som er viktig for oss.

5. Vi har syv miljøstasjoner som først bare var noen få containere. Dette er viktig at disse stasjonene utvikles til «mini-Djupvik- anlegg». Miljøstasjonene kommer til å oppgraderes fortløpende i tiden framover.

-Kanskje den viktigste moderniseringen er den fornyingen vi gjør internt blant oss ansatte. Vi har i gang en teambuilding som skal bygge selvfølelse, stolthet og engasjement. Vi ønsker ikke bare å være det største avfallsselskapet, men også det kuleste, sier Johansen.

Robert Simonsen henter avfall fra kunder og tømmer det slik at produksjonen kan ta over håndteringen. Foto: Rune Dahl

Derfor skal du fortsette å kildesortere

Denne uken har NRK og Folkeopplysningen satt søkelys på om kildesortering egentlig lønner seg. For lønner det seg egentlig å kildesortere, eller er det bortkastet tid og energi?

Avfall med forskjellig egenskaper

Avfall, logistikk og løsninger for gjenvinning eller forbrenning er kompliserte saker. Det er også fordi avfall og sammensetningen av avfall er komplisert.

For eksempel er ikke plast bare plast. Plast kommer i mange varianter, hvor hver type plast har egenskaper som gjør at de passer perfekt for sitt bruksområde. Plastemballasjen som er rundt maten man kjøper i butikken har egenskaper for å sikre god holdbarhet på matvarene. Plasten som er i støtfangeren på en bil, har imidlertid andre egenskaper. Sammensetningen i plasten avgjør hva vi i dag kan sortere og gjenvinne.

Dette er komplisert, og vi forventer ikke at våre innbyggere skal ha detaljkunnskap om de forskjellig type avfallstypene.

Norge er verstingen

Avfallsbransjen er en bransje i ekstremt store endringer. Det skjer mye og det skjer svært fort. EU har stilt krav om at i løpet av 2020 skal halvparten av alt avfall fra private, blir gjenvunnet til nye råvarer. Selv om Norge ikke er medlem av EU, rammes også vi av disse kravene. Det er kommunene i Norge som har kravene på seg, og de kommunale renovasjonsselskapene som har fått ansvaret til å finne bærekraftige løsninger for å nå både målet i år, men også de strenge målene som kommer.

I Folkeopplysningen var det særlig fokus på om det ville lønne seg energimessig å kildesortere eller å hente ut nye råvarer for å produsere nytt. Resultatet i Folkeopplysningen var at det lønte seg, med små marginer å kildesortere. Det er en side av saken, men kanskje ikke den mest kritiske grunnen for at vi skal kildesortere. Det er å ta vare på de ressursene vi har og holde de i omløp så lenge som mulig før de går til forbrenning.

Global Footprint Network ser på det totale forbruket av hvor mye råstoffer vi mennesker henter ut av naturen hvert år – og om dette er bærekraftig. Faktum er at slik vi holder på nå, har vi ikke bærekraftig utvikling. Verdens overforbrukdag regnes ut hvor lang tid jordkloden bruker på å produsere de nødvendige råvarene som vi henter ut opp mot hvor mye vi henter ut fra naturen. Helt siden 70-tallet har Global Footprint Network regnet ut at datoen for vårt overforbruk. Og datoen kommer stadig tidligere. I 2020 hadde vi på verdensbasis brukt opp årets forsyning av råstoffer 22. august. Det er tre uker senere enn i fjor. Mye antakelig grunnet corona-viruset. Global Footprint Network har regnet ut av vi i Norge er ekstremt flinke på overforbruk. For Norges del er ikke dagen for overforbruk den 22.august. Den er 18.april.

Skal vi ta vare på naturen og ressursene slik at våre barn og barnebarn kan nyte av de godene vi har, må vi ha fokus på resirkulering. Vi kan selvsagt si at teknologien og dagens løsninger ikke er de beste. Men her jobber bransjen og teknologien hardt og bedre løsninger er i utvikling. I mellomtiden kan vi ikke sitte å vente på bedre løsninger, men gjøre det vi kan i dag. Og så er vi klare for hva som kommer i morgen.

Etterspørsel og produsentansvar

Selv om vi ikke er klassens beste når det kommer til overforbruk, gjør vi allerede mye riktig i Norge idag. Men vi kan også bli bedre til å ta bedre vare på naturen vår. Men da må vi også ha fokus på det. Det nytter ikke å ha teknologien for å lage råvarer av avfall, dersom ikke produsenter etterspør gjenvunnet råvarer. Derfor må produsenter komme mer på banen. Og det ser vi at skjer.

Et konkret eksempel så har vi fått bygget en kantine på anlegget vårt på Djupvik. Stolene vi valgte å kjøpe inn i kantinen er produsert av en norsk produsent på Helgelandskysten. Stolene er produsert av gjenvunnet plast fra havbruksnæringen på Helgelandskysten.

Stolene i den nye kantina til HRS på Djupvik er laget av gjenvunnet plast fra Kvarøy Fiskeoppdrett og Nova Sea på Helgelandskysten.

Dunkene vi har kjøpt inn til alle våre innbyggere i forbindelse med ny avfallsløsning, er produsert av 95% gjenvunnet plast. Det er også fraktet på mest mulig miljøvennlig måte til Nord-Norge, for å sette så lite fotavtrykk som mulig på naturen. Dette var krav vi satte til produsenten vår.

Dunkene HRS har bestilt inn er produsert av 95% gjenvunnet plast. HRS stilte også krav om mest mulig miljøvennlig transport av dunkene.

Det dukker stadig opp produsenter som bruker gjenvunnet materiale i produksjonen. Blant annet er det kommet et nytt firma som produserer kommunale avfallsdunker som brukes i bybildet. Dunkene er produsert av gjenvunnet plast. I tillegg har den innebygd teknologi som viser og varsler når dunken begynner å nærme seg full. Dermed kan man legge opp en god og miljøvennlig logistikk for innhenting og tømming av dunker.  

Flere klesprodusenter har også begynt å bruke gjenvunnet tekstiler i produksjonen sin. Og ikke minst har foregangspersoner som for eksempel Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun og Ingrid Vik Lysne vist at gjenbruk og omsøm både er morsomt, trendy og miljøvennlig.

Det er du som har makten

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og det fine med å være forbruker er at vi alle kan stille krav til produsentene. Markedskreftene rår, og dersom forbruker etterspør og velger bærekraftige løsninger – alt fra tannbørster til stoler av gjenvunnet plast, så vil teknologien utvikle seg og vi vil i større grad kunne utnytte ressursene våre riktig.

For å få til en bærekraftig løsning må vi alle stole på at de løsningene som gjøres er de beste for den tiden vi er i. Teknologien blir bedre og vi klarer å gjenvinne ennå mer, og da justerer også bransjen seg. Som forbruker – velg bærekraftig der du kan. Som avfallsselskap gjør vi det vi kan. Bransjen og produsentene gjør sitt. Og sammen skal vi klare å få en mer bærekraftig utvikling for våre barn og barnebarn.

Tusen takk for at du bryr deg!

Slik unngår du kø hos HRS

Vi på HRS opplever, som så mange andre renovasjonsselskaper i Norge, svært høy aktivitet på våre kundetorg og miljøstasjoner. Ut fra type avfall som kommer inn, er det mange av våre kunder som har hjemmeferie og bruker ferien og fritiden til å pusse opp. Derfor blir det også en god del kø når man kommer til oss.

Dette kan du gjøre for å hjelpe til på situasjonen

 • Unngå den største køen
  I Narvik og i Harstad er det absolutt mest kø på mandager da mange bruker helgen til å jobbe hjemme. Statistikken vår viser at på tirsdag og onsdag er det adskillig mindre eller ingen kø. Har du mulighet til å besøke oss på en annen dag enn mandag, så gjør gjerne det.
  Åpningstider i Narvik og Harstad er:
  mandag og torsdag: 11.00 – 18.00
  tirsdag, onsdag og fredag: 08.00 -15.00
  lørdag (ut september): 10.00 – 14.00
 • Gjør gode forberedelser
  Sorter avfallet hjemme. For eksempel har du flere elektriske artikler som skal kastes, kan du legge det i en pose/sekk som du enkelt kan tømme når du kommer til oss. Dette gjør leveringen svært tidseffektiv når du kommer på anlegget vårt og korter ned ventetiden for andre kunder som står i kø.
 • Pakk bilen/hengeren smart
  Bruk kartene over våre kundetorg før du pakker bilen og/eller henger. Da kan du se hva som skal leveres først og hva som skal leveres sist inne på kundetorget. Dette gjør leveringen kjappere for deg som kunde. Kartene finner du ved å klikke på denne linken: Miljøstasjoner.
 • Still med godt humør
  Vi kan ikke garantere at du ikke møter kø. På våre anlegg må vi ha fokus på smittevernregler og ikke minst våre interne regler om trafikksikkerhet for våre kunder og ansatte. Derfor kan vi ikke overstige et visst antall biler inne på anlegget samtidig.
  Vi vil imidlertid gjør vårt for å få unna køen så kjapt som mulig.
Bruk gjerne stabile poser eller annet for å sortere småavfall hjemme. Det gjør det enkelt og tidsbesparende for deg når du leverer avfall hos oss.

Nå kan du få pant for strandryddesekken din

Harstad kommune innfører pant på avfall fra strandrydding sommeren 2020.

Dermed kan innbyggere i Harstad fra 1. juli og ut sesongen (eller så langt midlene rekker) få betalt 100 kroner pr sekk med marint avfall som leveres inn til HRS på Stangnes.  Dette er i første omgang en prøveordning og vil vurderes av Harstad kommune før den eventuelt videreføres i 2021.

Kriterier for utlevering av pant

For å få utlevet pant for marint avfall, er det visse krav som må oppfylles.

 • Man må kunne vise at dette er marint avfall
 • Det skal brukes gjennomsiktige sekker
 • Eventuelt jern, kabel og større biter med tauverk eller liknende trenger ikke legges i sekk.
 • Ryddeaksjonen må føres opp i ryddenorge.no
 • Strandryddeavfallet må leveres til HRS
 • Ferdig utfylt skjema må leveres til HRS ved levering av sekker
 • Man får utbetalt pr fulle sekk. Leverer man inn tre halvfulle sekker, får man utbetalt for 1,5 sekk.

Klikk her for å laste ned skjema som du må ha med deg for å få utbetalt panten.

Strandryddeavfall må pakkes i gjennomsiktige sekker. Man får utbetalt pant for hver halve eller hele sekk, som på bildet. Foto: Øyvind Arvola

Hvordan gjøres dette?

Opprett bruker i ryddenorge.no og marker hvor du skal rydde. Legg gjerne inn detaljer på portalen, og eventuelt bilder fra spesielle funn eller fra ryddeaksjonen.

Når aksjonen er over, leveres strandryddeavfallet hos HRS på Stangnes. Avfallet må veies inn over vekt, og skal derfor leveres på næringstorget. Inne på anlegget svinger du til høyre og inn på vekt. Bilen veies før du kan kjøre inn på kundetorget. Kundeveileder kan kun godkjenne antall sekker som ligger på bil/henger. Kontakt derfor kundeveileder før du lemper av strandryddeavfallet. Kundeveileder skal fylle ut sin del av skjemaet du har med deg med antall registrerte fulle sekker. Løst avfall vil bli estimert til antall fulle sekker.

På vei ut veies bilen igjen. Oppgi til vektoperatør at det gjelder strandryddeavfall og lever ferdig utfylt skjema (signert av kundeveileder) til vektoperatør. HRS oppbevarer skjema og sender disse over til Harstad kommune. Ønsker du en kopi av skjema, kan du spørre om dette når du leverer fra deg skjemaet i vekta. Panten vil ikke bli utlevert hos HRS, men overføres direkte på konto fra Harstad kommune.

Spørsmål om ordningen?

Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte:

Tyra Meininger Saudland
Miljørådgiver Harstad kommune
Epost: Tyra.Saudland@harstad.kommune.no

eller

Marielle Eriksen
Kommunikasjonsrådgiver HRS
Epost: marielle.eriksen@hrs.no

Endelig lørdagsåpent på Djupvik og Stangnes igjen

Fra lørdag 6.juni åpner vi portene våre på Djupvik og Stangnes for lørdagsåpent for våre private kunder.

I år som i fjor vil lørdagsåpent vare hver lørdag fram til utgangen av september. Og klokkeslettet vil også være fra 10.00 – 14.00.

Vi har hatt stor pågang på våre anlegg de siste ukene. Dette både grunnet corona men også på grunn av en svært sen vår. Det kan derfor være kø på anleggene våre. Dersom du forbereder deg hjemme ved å sortere og pakker bilen smart (legger det som skal av først lettest tilgjengelig – se kart over Djupvik her og kart over Stangnes her), så hjelper du oss mye med å få unna køen i en fei.

Velkommen til lørdagsåpent!

Grovinnsamling Gullesfjord 2020

Også i år skal vi ha grovinnsamling for husholdningskunder i Gullesfjord. Datoene blir 9.-11.juni.

Husk å ta med HRS-kort når du skal levere grovavfallet.

Her kan med andre ord private husholdninger levere inn møbler, EE-avfall (radio, tv, mobiltelefoner, kjøleskap, komfyr, fryseboks ol), tekstiler og skotøy (må pakker i poser når de skal leveres), jernskap og metaller som armeringsjern, takrenner, stålplater, maskiner, sykler, sparker, redskap, bilvrak og lignende.

Farlig avfall, som batterier, spraybokser, malingspann og liknende kan også leveres.

Klikk på bildet for å se hele
plakaten i større format.

Grunnet avfallstypene, ønsker vi ikke at det settes ut avfall utenfor de oppgitte tidene.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med sentralbordet 769 22 000 (dagtid),
eller direkte til Rolf Markussen på telefon 917 87 269.

Vi minner om å opprettholde avstand og smittevernregler i henhold til FHI.

Vi deler ut totalt 500.000 kroner til de som vil hjelpe oss

I forbindelse med den nye avfallsløsningen med fem dunker, søker vi lag og foreninger som kan hjelpe oss med montering av dunker.

Monteringen består av å sette på lokk, hjul og aksling på dunker i størrelse liten (her er lokket allerede montert), medium og stor. Dette er en lett jobb, som i snitt tar rundt 3-4 minutter pr dunk. Selve stablingen av dunkene vil nok være litt tyngre. Og av og til kan det være en aksling som er litt trøblete og trenger et ekstra knuff fra en sterk arm for å komme helt på plass.

Vi har allerede delt ut i overkant av 100.000 kroner til lag/foreninger som har hjulpet oss med montering til de kommunene som har allerede har fått ekstra dunker. Nå søker vi flere lag og foreninger.

Minimum 10.000 kroner pr lag/forening

Vi har behov for hjelp av lag og foreninger som kan stille opp i Harstad, Narvik og Ballangen på sensommeren/høsten.

HRS ordner med område hvor monteringen kan skje. Vi tar smittesikkerhet på alvor, og sørger for at det er god nok plass mellom personer.

For å få unna flest mulig dunker, ønsker vi at hvert lag/forening tar minst 1.000 dunker for montering. For det betaler vi 10.000 kroner. Det er fritt for at man kan montere flere dunker enn 1.000.

Har ditt lag/forening lyst å hjelpe oss?
Fyll ut skjema under innen 15.juni 2020.