30-åring med storstilt modernisering

Hålogaland Ressursselskap tenker modernisering og fornying. Ved selskapets hovedanlegg på Djupvik foregår det i disse dager en storstilt utbygging.

HRS har vokst seg stor. Stor både i omsetning og utstrekning. 117 faste ansatte. 300 millioner kroner i omsetning. Tre hovedavdelinger i Narvik, Harstad og Tromsø, og med syv mindre miljøstasjoner spredt rundt fra Kjøpsvik i sør til Ibestad og Lavangen i nord. Konsernet server i overkant av 60.000 beboere.

– Å jobbe med avfall er så mye mer enn å bare hente avfall hjemme hos private eller bedrifter. Det handler om god logistikk, god sortering, samarbeid for å sikre best mulig gjenvinningsgrad – og nå både egne mål, våre eierkommunes mål og nasjonale mål. Det handler om å jobbe for miljøet og ta vare på ressursene våre, slik at generasjonene som kommer etter oss også kan nyte godt av disse. Derfor er vi en bransje som er i stadig endring. Det som var en sannhet for noen år siden, er ikke nødvendigvis dagens sannhet. Dette er bakgrunnen for den store moderniseringen vi nå er inne i, forteller Eirik Johansen, administrerende direktør i HRS.

Adm.dir Eirik Johansen viser stolt fram baksiden av anlegget på Djupvik, hvor avfallet blir prosessert og gjort klar for videreforsendelse til ulike destinasjoner. Området optimaliseres for ennå bedre sortering, mer effektiv prosessering og logistikk. Og i motsetning til i dag, skal området bygges inn under tak. Foto: Rune Dahl

Djupvik er HRS sitt hovedanlegg. Konsernet bruker store ressurser på modernisering for å forenkle og effektivisere prosesseringen og logistikken av avfallet som kommer inn. Her er litt av det som er på gang:

Marvin Martinussen har full kontroll på presselinja inne på anlegget. Deler av avfallet som kommer inn på Djupvik går gjennom en stor kvern, før det blir presset og pakket inn i store baller. Hver ball veier mellom 1,2-1,5 tonn. Foto: Rune Dahl

1. Hele dagens område blir bygget om. I området vest for dagens anlegg bygges det et stort prosessanlegg med tak som blant annet tilpasses den kommende 5-dunks-ordningen som snart rulles ut i Narvikregionen. Den nye ordningen gjør sorteringen bedre, HRS får inn en mye bedre kvalitet, og er i mye større grad i stand til å klare den pålagte sorteringsprosenten som myndighetene forlanger.

-De fem dunkene som snart plasseres ut i byen, blir å materialisere seg i fem ulike områder i det nye prosessanlegget. Det gir fem nye, sorterte produkter som sendes videre og blir til nye råvarer eller går til energigjenvinning. Tak og nett over området betyr også bedre kvalitet på produktene, samt at vi hindrer en stor grad av flyveavfall, forteller Johansen.

Bjørn Thomas Mathiesen og Espen Fjellfors er to av de ansatte som til daglig jobber som maskinførere i produksjonen på Djupvik. I hjullaster og fuchs (høytløftende spesialmaskin) sørger de for at avfallet kvernes og pakkes, blir sortert, de hjelper til med lasting av avfall for transport til riktige underleverandører. Foto: Rune Dahl

2. Et helt nytt kundeområde/torg blir bygget i løpet av de nærmeste to årene. Dette vil gi privatpersoner en helt ny kundeopplevelse ved å besøke HRS.

3. HRS har investert i diverse utstyr inne på anlegget for å redusere, i stort omfang, unødvendig transport mellom Narvik og Harstad. Blant annet er nye, store, effektive søppelpresser montert.

Ruben Solberg jobber 4 meter over bakken i Fuchsen. Her jobber han med å grabbe avfall som er kvernet over og inn i presselinja. Ruben må også være ekstra på vakt på avfallet som kommer ut av kverna. Dessverre er det ofte branntilløp grunnet feilsorterte batterier som går gjennom kverna. Da må Ruben jobbe kjapt for å unngå at brannen får utvikle seg. Foto: Rune Dahl

4. Vi har et fullverdig sidespor her på Djupvik. I løpet av oktober skal vi også kjøre første fullskalatest med tog til Kiruna. Tog betyr færre vogntog på veiene, noe som er viktig for oss.

5. Vi har syv miljøstasjoner som først bare var noen få containere. Dette er viktig at disse stasjonene utvikles til «mini-Djupvik- anlegg». Miljøstasjonene kommer til å oppgraderes fortløpende i tiden framover.

-Kanskje den viktigste moderniseringen er den fornyingen vi gjør internt blant oss ansatte. Vi har i gang en teambuilding som skal bygge selvfølelse, stolthet og engasjement. Vi ønsker ikke bare å være det største avfallsselskapet, men også det kuleste, sier Johansen.

Robert Simonsen henter avfall fra kunder og tømmer det slik at produksjonen kan ta over håndteringen. Foto: Rune Dahl
Sist oppdatert: 19. november 2020