Transport og lasting av brennbart avfall – se hvordan det foregår