Tømmekalender

Tømmekalender

Slik finner du din tømmekalender

Nedenfor skriver du inn adresse eller gårds-og bruksnummer. Du vil da få opp kalender som gjelder for din adresse. Ved søk vil de neste tømmingene for alle avfallstyper vises. I tillegg får du mulighet til å skrive ut en tømmekalender for hele året. Endringer mot høytider kan forekomme. Vi anbefaler derfor at du sjekker tømmekalenderen på nett eller på app (Min Renovasjon, tilgjengelig både på android og iPhone) før høytiden.

Vær obs på at kalender for hele året gjelder for inneværende år. Kalender for neste år vil være tilgjengelig så fort vi har kommet oss inn i det nye året.

Skulle du ikke finne adressen din i det nye systemet, kan du sende oss en melding via meldingstjenesten på denne siden.

Henteavstand
Dunk skal settes frem til kjørbar vei tømmedag. Husk at dunkene skal være tilgjengelige for renovatørene i tidsrommet kl. 07 – 23 på tømmedagen. Vintertid skal adkomsten til dunkene være ryddet for snø og om nødvendig være sandstrødd. Ved ekstremvær vintertid oppfordres abonnenter ved stikkveier til å bringe avfallsdunken til fylkesvei eller riksvei. Husk at dunkene ved tømming skal plasseres med lokkets åpning mot veien. Følg den grønne pilen på lokket.

Farlig avfall
Farlig avfall kan ikke lenger settes frem under ordinær renovasjon. Det vil gjennomføres egen innsamling til høsten og det kan leveres direkte til miljøstasjonen.

EE-avfall
EE-avfall kan leveres gratis til forhandlere av tilsvarende varetype, eller til miljøstasjonen.