Søknad om sponsormidler

Organiasjon/lag/forening*

Adresse*

Postnummer*

Poststed*

Org. nummer*

Kontaktperson*

Telefon*

E-post*

Antall medlemmer under 20 år*

Antall medlemmer over 20 år*

Bank*

Kontonummer*

Søknad om sponsormidler
Beskriv kort organisasjonen, hvilket beløp det søkes om og hva en planlegger at midlene skal benyttes til.

Sted*

Dato*

Ditt navn*