Selskapsavtale

For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale, jf. IKS-loven § 3

Vedtatt selskapsavtale

De 11 eierkommunene har vedtatt en selskapsavtale for Hålogaland Ressursselskap IKS.

Klikk på bildet under for å åpne og laste ned selskapsavtalen i pdf.

Vedtaksdatoer fra kommunene

Siste versjon av selskapsavtalen er vedtatt i representantskapet som sak 8/18 den 30.mai 2019, og er endelig godkjent av eierkommuner som følger. Klikk på bildet under for større versjon.