Vi henter farlig avfall hos deg

Date:07. september 2017

Også i år henter vi farlig avfall hjemme hos deg som bor i Sør-Troms.

I uke 37, altså 11. – 15. september, henter vi farlig avfall i Harstad kommune.
Tirsdag 12. september er vi på Bjarkøy og Sandsøy.

I Harstad kommune henter vi farlig avfall på den dagen du vanligvis har renovasjon, uavhengig av om du har renovasjon i partall- eller oddetalluker. Med andre ord, enten du har renovasjon tirsdag 12. september eller tirsdag 19. september, kommer vi for å hente farlig avfall hos deg tirsdag 12. september.

I uke 41 henter vi farlig avfall på resterende steder.

Mandag 9.oktober: Kvæfjord kommune
Tirsdag 10.oktober: Tjeldsund kommune på Hinnøysiden, Tjeldsund bru – Grovfjord- Stræte- Annamo
Onsdag 11.oktober: Trøsemark – Evenesmark – Liland – Tårstad – Melladalen
Torsdag 12.oktober: Ibestad kommune (Rolla – Andørja)
Fredag 13.oktober: Steinsland – Evenskjær – Breistrand – Fjelldal – Ramsund – Tjeldøya

Viktig angående levering
  • Samle alt farlig avfall, helst i originalemballasje, og legg det i de røde farlig avfallposene. Husk at også hårspray og sparepærer er definert som farlig avfall.
  • Pass på at det ikke er lekkasjer på avfallet og at posen er godt knytt igjen/forseglet
  • Posen plasserer der du vanligvis plasserer dunkene dine.
  • Avfall som ikke er definert som farlig avfall ut fra annonsert spesifikasjoner, blir ikke tatt med.

Har du ikke farlig avfallpose, kan du ta kontakt med HRS på telefon: 769 22 000.
Nye poser vil også bli delt ut på innsamlingen.

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dersom dette avfallet ikke håndteres forsvarlig vil det kunne føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen, noe som utgjør en alvorlig og langsiktig trussel for mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall er f.eks. rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser og gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.

Husk at farlig avfall helst skal leveres i originalemballasje. Alternativt kan du bruke annen sikker emballasje merket med hva den innholder.

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet.

Og husk; hos HRS er det gratis å levere farlig avfall.