Nå kommer HRS-kortet!

Date:16. desember 2017

I år ble det endelig innvilget at også innbyggere i Narvik og Harstad kommune skal ha noe levering av grovavfall

inkludert i renovasjonsavgiften. Det er bestemt at alle husholdninger skal kunne levere seks kubikk grovavfall

per kalenderår uten å betale ved levering.

Må ha med HRS-kortet

For mange kommuner vil ikke innføring av HRS-kortet bety annet enn at man må huske å ta med seg kortet når man skal levere grovavfall på miljøstasjonen. Dette er viktig slik at vi kan registrere mengder i våre systemer.

Det er derfor for innbyggerne i Narvik og Harstad at denne ordningen vil være helt ny. Det viktigste er at man også her må ha med seg HRS-kortet når man skal levere grovavfallet sitt.

HRS-kortet sendes ut til alle private husstander som betaler renovasjonsgebyr. Det betyr at feks leieboere, som ikke betaler for egen renovasjon, heller ikke får tilsendt HRS-kortet. Kortet følger husstanden, også ved eiendomssalg. Kortet skal kun brukes til grovavfall fra privatpersoner, ikke bedrifter.

Husk; når kvoten er oppbrukt, må du ikke kaste kortet. Ved årsskiftet, vil det automatisk fylles opp med ny kvote på kortet. 

Forsinket kort – ingen hindring

HRS-kortet skulle bli sendt ut til alle husholdninger i løpet av romjula/starten av januar. Dessverre ble kortet forsinket hos leverandør, og kortet blir sendt ut forløpende fra uke 1 i 2018. Kortene blir først sendt ut til Narvik og Harstad, og deretter resterende kommuner.

For kunder som skal levere grovavfall har vi imidlertid fått på plass en midlertidig løsning, som betyr at du, i en periode, kan levere grovavfall uten HRS-kortet på din årlige kvote. Når vi får beskjed at alle kortene er blitt sendt ut, vil denne midlertidige ordningen bli avviklet. Det er da viktig at du har med HRS-kortet når du skal levere grovavfall.

For de som bor i borettslag, vil HRS-kortene bli sendt til leder i borettslaget. Her blir kortene fordelt til beboerne.

Hvordan beregne kubikk

Klikk på bildet for å få større versjon

Klikk på bildet for å få større versjon

En kubikk er en meter i bredde, en meter i lengde og en meter i høyde. Er du usikker på hvor mye en kubikk er, finnes det flere volumkalkulatorer på nett, for eksempel denne.   Disse kalkulatorene kan gi deg en pekepinne på hvor mye en kubikk er. Merk at dette kun blir estimerte mengder.

Når du kommer til miljøstasjonen/miljøparken er det alltid kunden sammen med kundeveileder som skal bli enige om mengden. Vi har også laget maler for hvor mye en kubikk er, slik at det er enklere å måle.

Vi anbefaler å prøve å flatpakke større møbler, som bokhyller og liknende, dersom dette er mulig. Dette gjør det enklere både for kunde og kundeveileder å bli enige om størrelse på mengden avfall.

Hva er grovavfall?

Grovavfall er større gjenstander, som møbler, sykler, spisebord, senger og liknende.
Husk at det er blant annet er gratis å levere farlig avfall, bølgepapp og EE-avfall (telefoner, el-verktøy, batterier, komfyrer og liknende). Usikker på hva som går under feks EE-avfall? Klikk deg inn på www.sortere.no, og skriv i søkefeltet det du lurer på, feks lampe.

 Slik går du fram ved levering av avfallet i Harstad

 1. Ta med HRS-kortet når du skal levere avfallet på miljøparken.
 2. Sorter avfallet hjemme i bilen/på hengeren. Dette gjør det enklere å få oversikt over hva som er gratis og hva som går på kvoten. I tillegg gjør det at leveringen går mye raskere for deg som kunde.
 3. Ved ankomst på miljøparken skal du veies inn og ut, som vanlig. Før du begynner å levere, skal du ta kontakt med en kundeveileder på kundetorget, som registrere kort og mengde avfall.
 4. Lever avfallet. Husk at du skal veie ut bilen før du forlater anlegget.

Slik går du fram ved levering av avfallet i Narvik

 1. Ta med HRS-kortet når du skal levere avfallet på miljøparken.
 2. Sorter avfallet hjemme i bilen/på hengeren. Dette gjør det enklere å få oversikt over hva som er gratis og hva som går på kvoten. I tillegg gjør det at leveringen går mye raskere for deg som kunde.
 3. I Narvik har vi delt kundetorget. Det betyr at vi har et for private og et for næring. Private kunder skal ikke lengre veies inn og ut over vekta. Følg skilting til kundetorg for private.
 4. Lever avfallet.

Viktig å vite

 • Ta godt vare på kortet.
 • Dersom du ikke har med kortet ved levering, må du betale som vanlig. Vi kan dessverre ikke registrere avfallet i systemene våre uten kortet.
 • Kortet følger eiendommen – også ved eiendomssalg.
 • Kortet kan ikke benyttes av bedrifter.
 • Kvoten blir registrert på volum – ikke ved vekt.
 • Alt avfall skal sorteres på miljøstasjonen. Usortert avfall inngår ikke i kvoten, og må betales for.
 • Når den inkluderte kvoten i kortet er brukt opp, må du betale for levering av avfall.
  Da gjelder prisliste på vår nettside.
 • Avfall som EE-avfall og farlig avfall, blir ikke inkludert i kvoten. Sorter derfor dette for seg, når du leverer avfallet.