Regelverk vil hindre forurensning fra kunstgressbaner

Date:19. juli 2018

Hvert år spres det minst 1.500 tonn gummigranulat fra norske idrettsbaner ut i naturen. Det er derfor behov for klare regler for hvordan kunstgressbaner skal driftes og hva som kan gjøres for å unngå at fyllmateriale kommer på avveie, skriver Miljødirektoratet på deres hjemmesider. 

Stortinget har bedt Regjeringen om å utarbeide et regelverk som skal forhindre forurensning fra kunstgressbaner. Det er lagt opp til at regelverket skal tre i kraft allerede 1. januar 2019.

I forslaget stilles det blant annet krav til en fysisk barriere rundt idrettsbanen, som hindrer at fyllmateriale spres utenfor banen. Det er også lagt opp til at rydding av snø skal lagres på eget deponi på eller utenfor banen. Deponiet skal bestå av et fast underlag og ha en fysisk barriere, slik at fyllstoff ikke kommer på avveie.

Fyllstoff fra kunstgressbanen skal også samles opp og leveres til avfallsanlegg.

På denne linken kan du lese forslaget til forskriften.