En opprydning i misforståelser

Date:07. juli 2017

Vi har den siste tiden fått en del tilbakemeldinger fra kunder, som viser seg å være helt feile. Vi ønsker derfor å tydeliggjøre og oppklare en del misforståelser i en og samme post.

  • HRS er et interkommunalt selskap som er delt inn i tre selskaper; Husholdning (for privat husholdning), Miljø (for bedrifter) og Metallco (innsamling av jern, bilvrak ol). Mens Miljø og Metallco er konkurranseutsatt, er HRS Husholdning drevet til selvkost, som betyr at vi skal gå i null.

 

  • Renovasjonsgebyret settes i samråd med kommunene, og ikke kun av HRS. Skulle Husholdning gå i overskudd et år, vil overskuddet settes inn på et fond og kunne brukes av dersom vi skulle gå i minus neste år. Med jevne mellomrom vil fondet bli tilbakebetalt til innbyggerne i de kommunene det gjelder – og innbyggerne vil oppleve dette som en reduksjon i renovasjonsavgiften det året.

 

  • I Narvik og Harstad må kundene våre betale for å levere enkelte fraksjoner på våre miljøstasjoner. Mens i de øvrige kommunene betaler innbyggerne dette via en høyere renovasjonsavgift, og kan derfor levere en viss mengde gratis. Mengdene man kan levere gratis varierer litt fra miljøstasjon til miljøstasjon. Vi er i dialog med Narvik og Harstad kommune og håper på å kunne få lik praksis i alle våre kommuner fra 2018.

 

  • Det er også en misforståelse når det blir sagt at HRS får betalt for å kvitte oss med fraksjonene brennbart og matavfall. Her har vi avtaler med andre bedrifter, hvor vi må betale en del for å kvitte oss med avfallet.

 

  • For å sette mer fokus på sortering, har vi nå et prøveprosjekt hvor vi sender matavfall til Bodø til kompostering. Brennbart avfall går fortsatt til Kiruna til forbrenningsanlegget. Vi oppfordrer alle til å være flinke og sortere. Vi har fokus på sirkulær økonomi, som betyr at vi ønsker å gjenvinne mest mulig av ressursene som er i bruk, i stedet for at de brennes opp og ikke kan brukes til noe nytt.

 

  • På de stedene vi henter to fraksjoner om dagen, har vi renovasjonsbiler som har to mager. Selv om det ser ut som at begge dunkene blir tømt i samme hullet, blir det altså ikke det. På de stedene hvor vi kjører baklaster, altså dunkene blir tømt bak på renovasjonsbilen, kan du tydelig se at det er to kammer på bilen. På sidelasteren, hvor dunkene blir tømt på toppen av renovasjonsbilen, blir de forskjellige fraksjonene skilt ved hjelp av en vippeplate. Denne bestemmer om dunken skal tømmes i den ene eller den andre magen på bilen. Når bilene kommer inn til tømming, så tømmes den ene siden først og deretter den andre siden. Avfallet blir derfor heller ikke inne på anlegget blandet.

 

  • Avfallsbransjen er en bransje i store endringer. Det som var et faktum for noen år siden, er ikke nødvendigvis et faktum per i dag. Vi har et strengt regelverk å forholde oss til, og enda strengere interne mål vi strekker oss etter.

 

Det betyr mye for oss å kunne gi et godt tilbud til våre kunder – både private og næringsdrivende. Vi oppfordrer derfor alle som lurer på noe, til å ta direkte kontakt med oss for å få et svar på spørsmålene deres. Vi er tilgjengelig på telefon, epost og via sosiale medier. Eller vil du stikke innom oss for en prat, så er du velkommen.

Spør oss gjerne, vi er her for deg!