Forsinket rute

Date:13. september 2017

Grunnet møtevirksomhet vil ruta Tjeldsund bru – Tovik- Fornes i dag, 13. september, være noe forsinket. La derfor boksen stå ute ut over ettermiddagen.