Er du vår nye HMSK-rådgiver?

Date:23. februar 2018

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjennvinningsselskap som eies av 11 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms. I 2017 hadde konsernet en brutto omsetning på vel 300 mill. kr. og har totalt 125 ansatte fordelt på anleggene i Narvik, Harstad og Tromsø. Hovedadministrasjonen ligger i Narvik.

Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver som skal være ansvarlig for arbeidsoppgaver innen helse, miljø og sikkerhet, samt koordinering og oppfølging av våre sertifiserte ledelsessystemer for kvalitet og miljø.

Stillingen innebærer rådgivning, opplæring og lederstøtte innenfor HMS, internkontroll og ledelsesystemer, herunder risikovurderinger, avvikshåndtering og dokumentstyring.

Vi ønsker at vår nye HMSK-rådgiver skal tilføre spesialisert fagkunnskap og forsterket kapasitet innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Stillingen skal sikre tydeligere fokus og oppfølging og bidra til å skape en enda sterkere kultur for kontinuerlig forbedring.

Les hele stillingsutlysningen via denne linken: HRS IKS søker HMSK-rådgiver.