Dette er endringene på tømmekalender for julen 2018

Date:03. desember 2018

Som alltid i høytidene må vi legge om rutene midlertidig for å kunne hente inn avfall på helligdagene. Julen 2018 er ingen unntak. Det betyr at noen får hentet avfallet før vanlig tømmedag, mens noen får hentet avfall etter vanlig tømmedag.

Vi minner om at vår gratis app, Min Renovasjon, alltid er oppdatert. Her kan du også stille inn varsling, slik at du får beskjed dagen før om å plassere ut dunk. Denne varslingen fungerer også om du får endrede tømmedager for høytider og liknende. Les mer om appen på denne linken. 

Under finner du en oversikt per kommune om hvilke områder som er berørt av julens høytid.

Kommune Rute Hva tømmes Opprinnelig tømmedag Ny tømmedag
Ballangen Narvik grense – Tømmernes – Stormyra – Bjørkåsen Mat/brennbart Mandag 24/12 Torsdag 20/12
Ballangen Skarstad, Djupdalåsen, Kjeldebotn, Bøstrand, Vassåsen etc Papir Mandag 31/12 Fredag 28/12
Ballangen Kjeldebotnvieen til Saltvatnet, Ballsnes, Sandbakk, sentrum etc Mat/brennbart Tirsdag 1/1 fredag 4/1
Gratangen Hele Gratangen Papir Mandag 24/12 Torsdag 20/12
Gratangen Hilleshamn – Årstein bru, Sykehjem Årstein – Lavangen grense Mat/brennbart Mandag 31/12 Fredag 4/1
Harstad Kanebogmyra og Stangnes Matavfall mandag 24/12 torsdag 20/12
Harstad Gangsås – Åsby Matavfall mandag 24/12 torsdag 20/12
Harstad Bergseng Brennbart mandag 24/12 torsdag 20/12
Harstad Elgsnes, Aun, Kasfjord, Kaltdalen Mat/brennbart tirsdag 25/12 torsdag 27/12
Harstad Grønnbakken – Dalsletta Matavfall tirsdag 25/12 torsdag 27/12
Harstad Blåbærhaugen, Skogvegen, Langsletta etc Brennbart tirsdag 25/12 torsdag 27/12
Harstad Øvre sentrum – Åsvegen Brennbart tirsdag 25/12 torsdag 27/12
Harstad Blomjoten – Jektholtet – Knausbakken Mat/brennbart onsdag 26/12 fredag 28/12
Harstad Osen bru – Kanebogen senter Matavfall onsdag 26/12 fredag 28/12
Harstad Samasjøen tom Flåtenvegen Brennbart onsdag 26/12 fredag 28/12
Harstad Gangsås – Åsby Brennbart mandag 31/12 onsdag 2/1
Harstad Møkkeland – Ervik Bru Mat/brennbart mandag 31/12 onsdag 2/1
Harstad Bergseng – Åsegarden Mat/brennbart mandag 31/12 onsdag 2/1
Harstad Bergseng Matavfall mandag 31/12 onsdag 2/1
Harstad Grønnbakken – Dalsletta Brennbart tirsdag 1/1 torsdag 3/1
Harstad Blåbærhaugen, Skogvegen, Langsletta etc Matavfall tirsdag 1/1 torsdag 3/1
Harstad Øvre sentrum – Åsvegen Matavfall tirsdag 1/1 torsdag 3/1
Harstad Grytøy Mat/brennbart tirsdag 1/1 torsdag 3/1
Ibestad Rolla og Andørja Mat/brennbart Mandag 24/12 Torsdag 20/12
Kvæfjord Kvæfjordeidet – Borkenes – Bremnes Mat/brennbart Tirsdag 25/12 Fredag 21/12
Kvæfjord Storjorda – Lamhagan – Kveøya – Refsnes – Austerfjord – Gullesfjord Mat/brennbart Tirsdag 1/1 Torsdag 3/1
Lavangen Lapphaugen – Fossbakken – Spansdalen – Soløy – Lia – Fjellkysten Mat/brennbart Tirsdag 1/1 onsdag 2/1
Narvik Selsbanesgt, Fjellveien, Kvartslia etc Mat/brennbart mandag 24/12 torsdag 20/12
Narvik Frydenlund + deler av Storåsen + deler av Taraldsvik Matavfall mandag 24/12 torsdag 20/12
Narvik Kongensgate og Dronningensgate Matavfall tirsdag 25/12 torsdag 27/12
Narvik Framnes Matavfall tirsdag 25/12 torsdag 27/12
Narvik Håreksgt, Tore Hundsgt, deler av Snorresgt, deler av Furumoen Mat/brennbart tirsdag 25/12 torsdag 27/12
Narvik Beisfjord nord Glass/hermetikk onsdag 26/12 fredag 28/12
Narvik Bjerkvik (Trollvikveien – Herjangen) Mat/brennbart onsdag 26/12 fredag 28/12
Narvik Kongesgate, Dronningensgate samt rundt Parken U. Skole Brennbart onsdag 26/12 fredag 28/12
Narvik Storåsen Mat/brennbart mandag 31/12 onsdag 2/1
Narvik Øvre Jernbanegt + deler av Taraldsvik Mat/brennbart mandag 31/12 onsdag 2/1
Narvik Frydenlund + deler av Storåsen Brennbart mandag 31/12 onsdag 2/1
Narvik Beisfjord sør Mat/brennbart tirsdag 1/1 torsdag 3/1
Narvik Kirkemyra Brennbart tirsdag 1/1 torsdag 3/1
Narvik Skistua – Furumoen Mat/brennbart tirsdag 1/1 torsdag 3/1
Narvik Framnes + området rundt Narvik Barneskole Brennbart tirsdag 1/1 Torsdag 3/1
Skånland/Evenes Melladalen – Tårstad – Liland- Bogen – Forra Papir Onsdag 26/12 Torsdag 27/12
Skånland/Evenes Trøsemark – Evenesmark – Melladalen – Skar – Evenes Kirke – Liland Mat/brennbart Mandag 31/12 onsdag 2/1
Tjeldsund Fjelldal, Tjeldøya, Ramsund Papir Torsdag 20/12 Fredag 21/12
Tjeldsund Hårvik – Kongsvik Mat/brennbart Onsdag 26/12 Torsdag 27/12
Tjeldsund/Skånland Tjeldsund bru – Steinsland – Evenskjer – Sør Lavangen – Breistrand Mat/brennbart Onsdag 26/12 Torsdag 27/12
Tysfjord Eidet – Skarberget – Bognes – Storjord – Drag Papir Mandag 24/12 Fredag 21/12
Tysfjord Kjøpsvik – Hundholmen Mat/brennbart Tirsdag 25/12 Fredag 21/12
Tysfjord Haukøy – Kjøpsvik Mat/brennbart Tirsdag 25/12 Fredag  21/12
Tysfjord E6 til fergekai og alt ves for riksvei 827 (Grønnhola, Jennyhågen etc) Mat/brennbart Onsdag 26/12 Torsdag 27/12