Det blir strandrydding også i 2019

Date:22. mars 2019

I forrige uke ble det klart at Hålogaland Ressursselskap får støtte til å gjennomføre årets Strandryddeuke i regionen.

Det blir strandrydding i regionen i år også! Foto: Bo Eide

Mange søker midler

Miljødirektoratet lyste også i år ut midler til prosjekter som bidrar til å få ryddet opp eller sette fokus på marin forsøpling. Kravene for å søke om midlene innebar en del begrensninger for hvem som kunne søke og hvor store prosjektene kunne være. Som interkommunalt selskap, søkte HRS på midlene på vegne av sine 11 eierkommune for å kunne gjennomføre strandrydding i regionen.

Miljødirektoratet informerte i forrige uke at de i år har mottatt 192 søknader med en søknadssum på 290 millioner kroner. Av disse 192 søknadene, var det 69 prosjekter som fikk midler. HRS var en av disse.

Strandrydding med fokus på utilgjengelige områder

– I vår region har vi sett at mange ønsker å delta på strandrydding. Derfor er det også viktig for oss at vi kan få midler for å tilrettelegge for dette og oppfordre til enda flere ryddeprosjekter, forteller Marielle Eriksen, informasjonskonsulent i HRS.

I år er det ekstra fokus på strandryddeprosjekter på utilgjengelige steder. Derfor jobber også HRS med å skaffe seg gode samarbeidspartnere i regionen som kan bistå i dugnaden.

– Vi er allerede blitt kontaktet av organisasjoner og bedrifter som ønsker å hjelpe til i ryddedugnaden. Vi har også vært i kontakt med mulige samarbeidspartnere med forespørsel om å bistå med opprydning i vårt område. Mange er svært positive til å bidra på dugnad for å få avfall bort fra naturen. Og vi setter stor pris på alle, både privatpersoner, bedrifter, barnehager, skoler, lag og foreninger, som vil bidra til årets ryddedugnad.

Håper på god oppslutning

Det er tredje året at HRS drar i gang strandrydding i regionen. Og responsen er stadig økende.

I 2017 hadde HRS prosjektledelsen kun for kommunene i Ofoten. Da samlet frivillige i Ofoten inn nesten 20 tonn marint avfall fra strendene. I 2018 utvidet HRS prosjektledelsen til også å innebære kommunene i Sør-Troms som tilhører HRS-regionen. Det endte med at totalt 65 tonn avfall ble plukket fra strendene våre.

– Vi har allerede fått tilbakemelding om at noen er begynt å rydde, mens andre har registrert hvilke områder de ønsker å rydde under strandryddeuka i mai. Vi håper at mange vil følge etter og gå ut for å rydde i sitt nærmiljø., Kanskje noen også tar turen ut til mer utilgjengelige steder for å rydde der, sier Eriksen som poengterer viktigheten med at alle som rydder, må registrere seg i ryddeportalen.no og avtale direkte med HRS om henting/levering av avfall.

– Vi hadde noen utfordringer i fjor at noen ryddet, men ikke informerte oss om hvor de ryddet eller hvor avfallet var plassert. Om vi ikke vet om det, kan vi heller ikke hente avfallet. Og det er jo kjedelig at avfallet blir stående og kanskje igjen begynner å forsøple området igjen.

Strandridder 2019

Også i år vil lag og foreninger i hver kommune kunne delta i trekningen om å bli kåret til årets Strandridder i sin kommune.

– Vi så hvor glade vinnerne i 2018 ble når vi kunne informere at de vant, så det skulle bare mangle at vi ikke gjentar en suksess, sier Eriksen som forklarer at Strandrydding er en nasjonal dugnad og at HRS derfor ikke har mulighet til å betale noen for å delta i ryddeprosjektet. Men å dele ut midler i form av en konkurranse mellom alle som deltar på strandrydding, er lov.

For å være med i konkurransen, må laget/foreningen registrere laget/foreningen med navn når de oppretter ryddeaksjonen i ryddeportalen.no, samt en kontaktperson. Deretter rydder man og holder HRS oppdatert på når ryddingen er over.

Det blir også en fotokonkurranse hvor alle som sender inn bilder fra ryddeaksjonen sin, er med i en trekning om 1.000 kr.

Les også: Disse ble årets strandridder 2018

Slik går du fram for å delta på strandrydding

  1. Registrer området du ønsker å rydde på ryddeportalen.no
  2. Hent ryddesekker på våre utleveringssteder (se kart på ryddeportalen.no)
  3. Få med deg venner, familie, arbeidsplassen, vel-foreningen – gjør ryddedugnaden til en sosial greie. Ta gjerne med mat og drikke og slapp av i fjæra når man er ferdig med ryddingen.
  4. Plasser avfallet ved kjørbar vei (det må være kjørbar vei for HRS sine tunge renovasjonsbiler. Det betyr at avfallet ikke kan plasseres på steder hvor for eksempel veien går under en så lav bro at våre biler ikke får plass, eller ved gjørmete veier hvor vi kan gjøre oss fast. Om usikker, ta kontakt med oss så blir vi enige om gode plasser både for de frivillige og for sjåførene til HRS.)
  5. Start en ny ryddeaksjon eller gi deg selv en real klapp på skulderen fordi du har vært til å bidra til å ta vare på lokalmiljøet vårt. Du har sørget for at vi får mindre forsøpling i naturen og at naturen er tryggere for både fisk, dyr og fugler.

Takk for at du bidrar til strandrydding!