Derfor er kildesortering så viktig

Date:22. august 2018

Som på så mange andre områder, har utviklingen for håndtering av avfall endret seg. Før i tiden var et sosialt akseptert at privatpersoner kunne kaste avfall rett på havet. I dag ser vi konsekvensene av dette ved at havene fylles opp med avfall- som igjen går ut over naturen og dyrelivet og oss mennesker. For å ta vare på naturen og ressursene våre, kan vi ikke fortsette slik vi alltid har gjort. Vi må endre oss.

Ny avfallsordning

Hålogaland Ressursselskap er opptatt av miljøet og naturen. Vi jobber stadig med å finne gode og miljøvennlige løsninger for håndtering av avfallet. Vi ønsker å sende mest mulig til gjenvinning og minst mulig til forbrenning. For å kunne gjøre dette, er vi avhengige av at våre innbyggere er flinke til å sortere. For å kunne tilrettelegge for mer sortering, har vi fått godkjenning fra våre eiere om å rulle ut en ny avfallsordning i løpet av 2018/2019

Vi oppfordrer våre innbyggere til å sortere og gjenvinne mest mulig. Jo mer våre innbyggere sorterer ut av restavfallet, dess mindre må vi sende til forbrenning og mer kan vi sende til gjenvinning. Alle detaljer om den nye ordningen er per i dag ikke helt på plass. Erfaring viser imidlertid at dess mer vi tilrettelegger for sortering, dess mer får vi også sendt til gjenvinning.

Når vi har alle detaljer på plass, blir vi å få bredt ut med informasjon om den nye ordningen.

Sortering – enkelt og givende

Selv om vi nå trapper opp med sortering, er det ikke slik at vi i dag sender alt avfall til forbrenning. Tvert om. For eksempel; visste du at matavfallet vi i dag henter hos innbyggerne, blir sendt til kompostering? Derfor er det så viktig å være nøye på at det kun er nedbrytbart avfall som kastes sammen med matavfallet. Plastposer og liknende er ikke nedbrytbart og ødelegger kvaliteten på den kompostjorda som blir produsert og solgt videre.

 Har du spørsmål om sortering, kan du alltid ta kontakt med oss. Vi hjelper deg mer enn gjerne til å bli en sorteringsekspert!