Konsernstyret

Konsernstyret

Forvaltningen av selskapet hører under styret.  Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet, herunder datterselskaper i konsern. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret i selskapet skal ha 8 faste medlemmer. Det skal være tilsvarende antall varamedlemmer. Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen og maksimalt for tre perioder. Styrets sammensetning skal være slik:

Harstad kommune:                         2 medlemmer
Narvik kommune:                            2 medlemmer
Øvrige deltakerkommunene:         3 medlemmer
Ansatte i selskapet:                          1 medlem

Dette er konsernstyret for Hålogaland Ressursselskap IKS

Rolle Kommune Styremedlem
leder Harstad Halvar Hansen
nestleder Narvik Paul Rosenmeyer
medlem Narvik Aud Ljunggren
medlem Harstad Kjersti Karijord Smørvik
medlem Skånland Pål Johansen
medlem Evenes Birgitte Rørvik Bruun
medlem Ibestad Vibeke Aspdal
Ansatte Finn Erik Johansen
Adm Kirsti Hienn
Vara1 Narvik Trond Millerjord
Vara2 Narvik Kirstin L  Mobakken
Vara1 Harstad Jostein Rasmussen
Vara2 Harstad Else Marie Stenhaug
Vara 1 Kvæfjord Karoline Gabrielsen
Vara2 Gratangen Trond-Inge Dahl Karlsen
Vara 3 Lavangen Kristine Haugen
Ansatte Kurt Are Nilsen