Hvorfor sortere?

Hvorfor sortere?

Når du kildesorterer spiller du på lag med naturen. Mye av det vi kaster kan på en eller annen måte brukes om igjen, og et godt sortert avfall betyr at vi kan sende enda mere til gjenvinning.

Gammelt glass blir til nytt glass, gammelt papir blir til nytt papir og så videre. Ved å gjenvinne avfallet bruker vi altså mye mindre råvarer, og dermed mindre energi. Utslippet av klimagasser og miljøgifter reduseres. Et par eksempel:

  • Å gjenvinne en brusboks krever bare 5 % av energien som må til for å produsere en boks fra ”bunnen” av.
  • Og for hvert kg papir som gjenvinnes reduseres utslippene av CO2 med 1,5 kg..

Du gjør derfor en svært viktig jobb dersom du sorterer riktig.

HRS mottar årlig flere titalls tonn avfall. Hele 97 % av dette bli gjenvunnet, enten i form av energi eller nye produkter.