Husholdningsavfall – Papir

Husholdningsavfall – Papir

Aviser, ukeblad, reklame og kopipapir, samt pappkartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Papiret må være rent og tørt. Leveres til returpunkt i Narvik og Harstad, og i papirdunken i landkommunene.

Fordi bølgepapp er bygget opp på en annen måte enn emballasjepapp og papir (og derfor brytes ned på en annen måte enn papir), skal bølgepapp leveres i egne containere for bølgepapp, eller leveres gratis på miljøstasjonen.