Husholdningsavfall – Medisinrester/sprøyter

Husholdningsavfall – Medisinrester/sprøyter

Medisinrester skal leveres tilbake til apotek.

Sprøyter skal du behandle slik:

 

  • Tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall.
  • Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt (for eksempel i plastflasker) som så legges i dunken for brennbart avfall.
  • Diabetespenner i plast: Legges i dunken for brennbart avfall.
  • Sprøyter med medisin: Leveres tilbake til apotek.
  • For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egne forskrifter og regler for behandling av smittefarlig avfall.