Husholdningsavfall – Grovavfall

Husholdningsavfall – Grovavfall

Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler og ski.

Det vil si større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen, og som ikke er farlig avfall eller deler av pantsystemer.

Lever til miljøparkene på Stangnes og Djupvik, til gjenvinningsstasjonene samt grovavfallsordningen.

Vi oppfordrer til gjenbruk. Kan møbler, sykler, ski og liknende brukes av andre? Lever det gjerne inn til bruktbua på Djupvik, eller til bedrifter/organisasjoner som kan selge dette til andre.