Husholdningsavfall – Grovavfall

Husholdningsavfall – Grovavfall

Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler og ski.

Det vil si større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen, og som ikke er farlig avfall eller deler av pantsystemer.

Lever til miljøparkene på Stangnes og Djupvik, til gjenvinningsstasjonene samt grovavfallsordningen.