Husholdningsavfall – EE-avfall

Husholdningsavfall – EE-avfall

Avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel TV, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype (du trenger ikke kjøpe nytt ved levering). Avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. Småelektriske produkter, som håndmiksere og liknende, kan også leveres på utvalgte matbutikker som har innsamlingsbokser for dette. Du kan alltid levere alt av EE-avfall gratis hos HRS.

Hva er det som gjør at EE-avfall er så skadelig?
Elektriske apparater kan inneholde tungmetaller som bly, kvikksølv, kadmium og organiske miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere.

Bly inneholder en nervegift som skader nyrene og forplantningsevnen. Bly kan føre til hjerneskade hos små barn. Gamle datamonitorer og billedrør kan innholde opptil 4 kg bly. Også nyere PC-er inneholder bly, om enn i mye mindre grad enn i produktene nevnt ovenfor.

Kvikksølv kan overføres til spedbarn gjennom amming. Miljøgiften kan gi nyreskade og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet. Lysrørene på innsiden av nye LCD TV-er inneholder kvikksølv. Det samme gjør kretskort, lysstoffrør og sparepærer.

Kadmium er kreftfremkallende, og kan i tillegg hope seg opp i nyrene og gi kroniske nyresykdommer. Stoffet kan blant annet finnes i oppladbare batterier.
De fleste produktene vi selger er dekket med plast (PVC).  Det er en plasttype, som når den brennes, danner det giftige og kreftfremkallende stoffet ”dioksin”.

Bromerte flammehemmere er en relativt ny miljøgift som har vist seg å være hormonforstyrrende samt at den kan fremkalle fosterskader. Vi finner stoffet blant annet i kretskort. Forskning viser at gråspurven innholder store mengder bromerte flammehemmere. Dette kan være årsaken til at bestanden har sunket med over 15 % de siste årene.