Husholdningsavfall – Brennbart avfall

Husholdningsavfall – Brennbart avfall

Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støvsugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder med isopor.

I tillegg skal du levere ren papiremballasje fra husholdningen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende.

Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall IKKE skal i det brennbare avfallet.