Husholdningsavfall

Husholdningsavfall

Det nytter å sortere.

Hver dag blir store mengder avfall gjenvunnet til ny energi og nye produkter. Det er vårt mål at vi skal ha en gjenvinningsgrad/energiutnyttelse på minst 90 % av avfallet. Minst mulig til deponi, mest mulig til gjenvinning.
Under følger en veiledning som forteller deg hvordan du skal behandle de ulike avfallstypene. Klikk på de enkelte valg som du ønsker mer informasjon om.

icon

Matavfall

Rester av matavfall, teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord
Les mer..


icon

Brennbart

Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje...
Les mer..


icon

Drikkekartong

Melk-, juice-, fløte- pudding- og drikkeyoghurt-kartonger.
Les mer..


icon

Papir

Her kaster du aviser, ukeblad, reklame, kopipapir og pappkartong.
Les mer..


icon

Glass og metall

Flasker og glass. Hermetikkbokser, kaviartuber, fakkelbokser etc
Les mer..


icon

Ikke brennbart

Tomme lightere, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen...
Les mer..


icon

Grovfall

Møbler, gulvtepper, rivnings-materialer, jernskrap, fiskegarn...
Les mer..


icon

EE-avfall

TV, datautstyr, hvitevarer, belysning, elektrisk verktøy...
Les mer..


icon

Farlig avfall

Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, batterier, spraybokser...
Les mer..


icon

Risikoavfall

Asbestholdig avfall som eksempelvis eternittplater og brannisolasjon...
Les mer..


icon

Medisinrester/sprøyter

Medisinrester leveres til apotek. Sprøyter skal behandles slik...
Les mer..


icon

Innhallator

Med medisin leveres til apotek. Uten medisin sorteres som brennbart avfall
Les mer..


icon

Metaller

Gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering
Les mer..


icon

Gratis

Trykkimpregnert trevirke, EE-avfall, Farlig avfall
Les mer..