Farlig avfall

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som er spesielt farlig for mennesker og dyr dersom det blir kastes i vanlig avfall, i toalett eller i naturen. EE-avfall kan også inneholde stoffer som er skadelig for miljø og helse.

Det er derfor viktig å levere slikt avfall til oss, slik at det kan tas hånd om på en forsvarlig måte. Alt farlig avfall og EE-avfall kan leveres gratis til alle våre anlegg.

Eksempler på farlig avfall:

 • Spillolje, drivstogg og fyringsolje
 • Olje- og fettavfall
 • Syrer, baser og kjemikalier
 • Maling, lim, lakk og løsemidler
 • Spraybokser
 • Blybatterier
 • Rengjøringsmidler
 • Bekjempningsmidler (plantevernmidler)
 • Isolerglassruter:
 • PCB
 • Norskproduserte isolerglassruter (1965-1975) og importerte isolerglassruter (-1980) inneholder PCB og omfattes av en returordning (www.ruteretur.no).
 • Klorparafiner
 • Vinduslim og gummilister i isolerglassruter fra 1975 – 1990 kan inneholde store mengder klorparafiner. Trolig mest brukt til midten av 1980-tallet.


Eksempler på EE-avfall:
(som går på strøm eller batteri):

 • Data, tv og radioutstyr
 • Leketøy og hobbysaker
 • Alle typer telefoner
 • Film- og fotoutstyr
 • Elektrisk og batteridrevet verktøy
 • Lys- og varmeutstyr
 • Røykvarslere, ladere og batterier
 • Lysrør, sparepærer, vanlige pærer


Bromerte flammehemmere
Bromerte flammehemmere brukes til å gjøre ulike materialer i plast, tekstiler og isolasjonsmaterialer mindre brannfarlige. Stoffet finnes blant annet i kretskort i PC-er og TV-apparat.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Lever avfallet i de røde farlig avfalls-posene og/eller bring det til våre miljøparker og gjenvinningsstasjonene.