Returpunkter

Her finner du en oversikt over alle returpunkter i vårt område.

Klikk i menyen til høyre under valget «Returpunkter» for å åpne siden for det området du ønsker å finne returpunkter i.

Her vil du finne et kart med markering over alle returpunkter. Ved å klikke på de respektive ikoner vil du få opp adresse og informasjon om hvilke fraksjoner du kan levere her.

Tegnforklaring

Returpunkter
Lokalt ubetjent oppsamlingssted for en eller flere avfallsfraksjoner.

Miljøstasjoner/-parker
Levering av tilnærmet alle typer avfall. Egne åpningstider og priser gjelder.