Smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall

Vi samler inn smittefarlig avfall fra sykehus, aldershjem, legekontor, tannleger, apotek og dyreklinikker. Vi tilbyr også råd og veiledning i forbindelse med håndtering av smittefarlig avfall.

Dette er smittefarlig avfall:

    • smitteavfall (blodtilsølte bandasjer, kompress .ol.)
    • stikkende/skjærende (sprøyter, skalpeller, insulinpenner o.l.)
    • patologisk avfall (kroppsvev)
    • cytostatika avfall (cellegift o.l.)
    • medisinrester

Hva skjer med smittefarlig avfall?
Det deles ut innsamlingsemballasje som skal benyttes ved levering av smittefarlig avfall.
Kunden sorter avfallet i 3 grupper:

    • smittefarlig
    • stikkende/skjærende
    • øvrig risikoavfall

Kunden fyller ut og signerer deklarasjonslapp med opplysninger om innhold og avsender. Lappen festes utenpå emballasjen.
Emballasjen lagres forsvarlig inntil avfallet hentes.
I forbindelse med henting merker vi avfallet i henhold til opplysninger gitt på deklarasjonslappene.
Avfallet transporteres og håndteres etter gjeldende avtaler og regler.