Risiko avfall

Smittefarlig avfall

Smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste.

Vi leverer godkjente oppsamlingsbeholdere og utfører transport til destruksjon av avfalls om inneholder smittefare.

Det stilles krav til bruk av godkjent beholder. Se bildet til høyre.

For mer informasjon om forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste, se
Lovdata.no.