Plast

Plast

Plastemballasje som f.eks. folie tar opp stor plass når du kaster det i en container. Resultatet blir gjerne at containeren blir full av «luft» som du betaler dyrt for å bli kvitt.

Blander du plastemballasje sammen med annet avfall betaler du i tillegg unødig mye.

Plastavfallet deles inn i folie (myk plast), flasker/kanner, storsekk og brenselsfraksjon. Til disse gruppene stilles det igjen spesielle kvalitetskrav ut fra renhet.

Ved å sortere ut plastemballasje sparer du sluttbehandlingsavgift og behandlingskostnader. Vi tilbyr effektivt innsamlingsutstyr som passer til dine avfallsmengder. Alt fra enkle stativ til presser og komprimatorer. I tillegg kan vi sørge for plakater og annet materiell som enkelt forteller dine medarbeidere hvordan de skal håndtere avfallet.