Papp og papir

Papp og papir

Vi tilbyr næringslivet egne innsamlingsesker/beholdere som medarbeiderne kan kaste brukt kontorpapir i, som for eksempel:
    • Brev/kontorpapir
    • Aviser og tidsskrift
    • Reklame, brosjyrer etc

Spør oss om løsninger og pris.
Vi tilbyr næringslivet å hente og behandle dette avfallet til videre gjenvinning.

Papp
Alle som genererer mer enn 250 kg kassert brun papiremballasje er pålagt av myndighetene å ta vare på, sortere og levere dette til gjenvinning.
I hovedsak snakker vi her om:

    • Brunt papir
    • Bølge- og massivpapp
    • Sekker og poser av kraftpapir

Vi tilbyr næringslivet å hente og behandle dette avfallet til videre gjenvinning.
Bedriftskunder som leverer ren og sortert papp fri for fremmedlegemer som f.eks. plast og isopor kan oppnå gunstige avtaler. Ta kontakt for et godt tilbud!