Papir

Papir

Blanding av kontorpapir, aviser, reklame, tidsskrifter. Ikke bøker og telefonkataloger. Ringpermer og annen emballasje må være fjernet.

Papir leveres til materialgjenvinning. Papiret må være rent og tørt. For oppsamling benyttes beholder 240 liter eller konteinere. Transport/Tømming utføres med renovasjonsbil på rute eller etter bestilling.