Matavfall

Matavfall

Over halvparten av det våtorganiske avfallet kommer fra industri, fiskeri- og fiskeoppdrettsnæring.

Det er således forskjellige innsamlingsordninger fra kommune til kommune, ta kontakt for mer informasjon.

Våtorganisk avfall kan brukes til bl.a. forproduksjon, kompost og energigjenvinning.