Jern og metall

Jern og metall

Blanding av alle typer jern og metaller. Innhold av oljer og kjemikalier må være fjernet fra gjenstander av jern og metall før dette legges i oppsamlingsenhet.

Egnet oppsamlingsenhet er konteiner fra 10 m3. Be gjerne om tilbud på levering av større mengder.