Farlig avfall

Farlig avfall

Har du avfall som kan føre til forurensing eller skade på mennesker, miljø og dyr er det å betrakte som farlig avfall.

Eksempel på egenskaper i farlig avfall: Brannfarlig, Giftig, Etsende, Irriterende eller påvirke arveegenskapene. Dersom disse egenskapene er tilstede i produktet ta kontakt med HRS Miljø i forbindelse med løsninger for oppsamling, transport og destruksjon av farlig avfall.

Klikk her for å laste ned informasjon om «Byggeavfall som innholder helse- og miljøskadelige stoffer».

Aktuelle lenker