Emballert matavfall

Emballert matavfall

Mat som er emballert i plast eller papir. Ikke metall og glass emballert.

Oppsamling i beholder 140 liter til 240 liter. Tømming/transport med renovasjonsbil på rute eller bestilling. Det må inn et eget punkt for matavfall fra næringsmiddelprodussenter. Ref Biproduktforordningen:

For nærmere informasjon, last ned Veildeder Biproduktforordning i PDF.