Brennbart restavfall

Brennbart restavfall

Avfall benyttes til energigjenvinning. Max størrelse på avfallsproduktet er 40x40x40 cm. Dette for å unngå bearbeiding av avfallet før det sendes til energiverk.

For oppsamling kan benyttes beholdere fra 140 liter, konteinere fra 4 m3 til 22 m3 eller komprimerende enheter. Transport/tømming kan utføres på rute eller ved bestilling. Det må ikke legges elektrisk avfall, farlig avfall eller metallgjenstander sammen med Brennbart Restavfall.