Bølgepapp

Bølgepapp

Bølgepapp benyttes til materialgjenvinning og kan lettest gjenkjennes ved å se om du finner tydelige bølger.

Det er et krav at Bølgepappen er ren og tørr. Større beholdere, stativ, konteinere, ballepreser eller komprimatorer benyttes til oppsamling. Transport/tømming foregår med egnet transportmiddel på rute eller etter bestilling.