HRS Magasinet – Sommer 2011

Sommerens HRS Magasin gir deg et innblikk i hvordan avfallet gjenvinnes og belyser utfordringene i forhold til de holdninger, myter og atferd som preger forholdene rundt kildesortering. Vi ser også på konsekvensene av feilsortert avfall og du får svar på hvordan EE-avfallet du leverer inn kan bli til f. eks et kjøleskap.

LAST NED MAGASINET