HRS Magasinet – Sommer 2010

I HRS-Magasinet kan du denne gangen blant annet lese om bruken av konteinerne for glass- og metallemballasje, om farlig avfall på avveie og Linda Flaaten-Stokkans arbeide for å ta vare på miljøet.

LAST NED MAGASINET